Leegstand en bereikbaarheid bedreigen Rieker Business Park

Steeds meer panden op Rieker Business Park staan leeg of dreigen leeg te komen staan. Ook blijft de ontwikkeling van leegstaande kavels achter. Dit tot grote ontevredenheid van de zittende bedrijven. Het gebied komt daarmee in een vicieuze cirkel te belanden. Daarbij komt ook nog eens dat de bereikbaarheid van het business park ver onder de maat is. ORAM heeft hierover haar zorgen kenbaar gemaakt aan stadsdeel Nieuw-West.

 

Stadsdeel Nieuw-West werkt aan visie

Stadsdeel Nieuw-West is op dit moment een Economische Visie aan het voorbereiden die als basis dient voor de bestemmingsplannen, waaronder ook die van het Rieker Business Park. ORAM is actief betrokken in een speciaal overleg om de plannen te bespreken.

 

Flexibiliteit

Naar de tevredenheid van ORAM wordt er in de Visie ook flexibiliteit ingebouwd om wijzigingen in het gebruik van de bebouwing mogelijk te maken mocht hiertoe in de toekomst aanleiding zijn. Zo wordt de verdere ontwikkeling van de terreinen beter  afgestemd met de toekomstige economische ontwikkelingen.

 

Rieker Business Park hoogwaardig

ORAM ziet in het Rieker Business Park een hoogwaardige kantoorlocatie voor Amsterdam. Een goede bereikbaarheid en een hoogwaardige uitstraling zijn van essentieel belang om de doelgroep van (inter)nationale hoofdkantoren aan te trekken. Economische Zaken heeft aangegeven de punten van ORAM te onderzoeken en met een uitgewerkt plan te komen.

Koos Weits en Leontine Oerlemans

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
tel. 020 - 6 222 111
fax 020 - 6 203 133