Proef camerabewaking op stapel

Amsterdam werkt aan een proef met camerabewaking op bedrijventerreinen. De proef vindt plaats op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad. Via een artikel in de Telegraaf wees ORAM eerder al op de gunstige ervaringen met slimme vormen van camerabewaking op bedrijventrerreinen elders in het land. De proef moet duidelijk maken of deze ervaringen ook in Amsterdam in de praktijk kunnen worden gebracht.

Vijf gebieden zijn in principe voor de proef geselecteerd: Cornelis Douwes (Amsterdam Noord), Rieker Business Park, Amstel Business Park, het nieuwe Bedrijventerrein Amsterdam Osdorp en op Teleport. Allereerst zal een veiligheidsscan in de gebieden worden uitgevoerd. Met deze scan wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht. Voor de eventueel al aanwezige (private) camera’s wordt een plan gemaakt om de veiligheid in het gebied te optimaliseren. De inzet van camera’s is hierbij geen doel op zich maar nadrukkelijk een onderdeel van een breder pakket maatregelen om de veiligheid in de gebieden te verhogen.

 

De proeven worden gecoördineerd door de stadsdelen. Het is de bedoeling dat ze dit voorjaar van start gaan. Na een looptijd van een jaar zullen ze voorjaar 2013 worden geëvalueerd. Dan zal duidelijk zijn of en hoe camerabewaking als onderdeel van een bredere pakket maatregelen bij kan dragen aan veilig ondernemen op de Amsterdamse bedrijventerreinen. Namens ORAM is Rein Aarts actief bij de proef betrokken.

 

Naschrift: naar aanleiding van een eerdere versie van dit artikel (waarover ook werd bericht door De Telegraaf en AT5) is mogelijk het misverstand ontstaan dat Amsterdam cameratoezicht op bedrijventerreinen in gaat voeren. Dat is niet het geval. Het betreft een kleinschalige en tijdelijke proef op grond waarvan op voorhand geen enkele conclusie getrokken kan worden.

Rein Aarts

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
tel. 020 - 6 222 111
fax 020 - 6 203 133