Werkafspraken Centraal Nautisch Beheer en Rijkswaterstaat

In de Regeling Scheepsbewegingen wordt verwezen naar de Werkafspraken.

Nieuwe regels afwikkeling scheepvaart in Amsterdamse haven

Nieuwe regels afwikkeling scheepvaart in Amsterdamse haven

De Rijkshavenmeester van het Noordzeekanaalgebied heeft op donderdag 7 maart 2013 samen met havenbranchevereniging ORAM een convenant getekend, waarin de Regeling Scheepsbewegingen wordt bekrachtigd. De afspraken uit deze regeling zijn aangescherpt en zorgen ervoor dat de scheepvaart vlot en veilig over het Noordzeekanaal, van IJmuiden naar Amsterdam vaart.

Visie Noordzeekanaalgebied: ORAM start onderzoek

Visie Noordzeekanaalgebied: ORAM start onderzoek

Onder leiding van de Provincie Noord-Holland wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het Noordzeekanaalgebied. Wonen, werken en recreëren strijden hierin om de schaarse ruimte. ORAM start binnenkort een onderzoek naar de regionale economie. De uitkomsten daarvan zullen wij gebruiken in het proces.

Nieuwjaarsreceptie ORAM en Havens Amsterdam en IJmuiden groot succes

Nieuwjaarsreceptie ORAM en Havens Amsterdam en IJmuiden groot succes

Traditioneel kwam het havenbedrijfsleven op uitnodiging van Haven Amsterdam en ORAM in het Havengebouw bijeen voor de Haven Nieuwjaarsborrel. Dertje Meijer, directeur Haven Amsterdam, Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden en ORAM-voorzitter Paul Wevers spraken tot de aanwezigen over het afgelopen jaar en het komende jaar. Enkele belangrijke ORAM successen zijn hier te lezen.

Groei in havens van 1,6 procent in 2012

Groei in havens van 1,6 procent in 2012

De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben 2012 afgesloten met een stijging van de overslag van 1,6 procent. Het totaal aan overslag groeide daarmee tot circa 95 miljoen ton. Aldus blijkt uit voorlopige cijfers van Haven Amsterdam.

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
tel. 020 - 6 222 111
fax 020 - 6 203 133