Havens en Logistiek

Informatie

Voor ORAM is de sector 'Havens en Logistiek' van groot belang. ORAM is de branchevereniging van de havenbedrijven. Zij behartigt de belangen naar gemeente, provincie en het rijk.

 

Daarnaast organiseert de vereniging bijeenkomsten voor de sector en brengt de bedrijven met andere branches in contact.

 

De sector is onderverdeeld in 4 aparte subsectoren. Elke sector heeft zijn eigen bestuur:

Havendienstverlening

Stuwadoors

Cargadoors

Logistiek

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
tel. 020 - 6 222 111
fax 020 - 6 203 133