Industrie

Informatie

Industrie in de regio Amsterdam

De industriële sector is één van de steunpilaren van de regionale economie. In Amsterdam is deze sector nauw verweven met de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied. Met circa 75.000 industriële arbeidsplaatsen is dit gebied één van de vijf grote industrieregio's van Nederland.

 

ORAM Industrie

ORAM Industrie is een netwerk van, voor en door professionals in veilig werken. Bedrijven delen kennis en wisselen ervaringen uit om veilig werken in de industrie maximaal te bevorderen. Primaire doelgroep van ORAM Industrie zijn bedrijven die door de wetgever zijn aangewezen als risicobedrijven (BRZO of ARIE-bedrijven). Deelnemers zijn bijvoorbeeld bedrijven in tankopslag, chemie, energie of luchtvaart. 

 

Lobby en samenwerking ORAM Industrie 

Ook de overheid ziet ORAM Industrie inmiddels als hét platform voor de industrie in de Amsterdamse regio. Zo informeert ORAM Industrie regelmatig haar achterban over nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zoekt ORAM Industrie naar concrete oplossingen voor vraagstukken die de deelnemers bezighouden en laat zonodig een gezamenlijk geluid horen richting overheid en toezichthoudende instanties.

 

Accountmanager ORAM Industrie: Rein Aarts

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
tel. 020 - 6 222 111
fax 020 - 6 203 133