57. Zero-Carbon Cement Fabriek

6 maart 2024|TET project|

Bouw van een volledig elektrische cementfabriek, met een initiële productiecapaciteit van 1,2 miljoen ton, zal leiden tot een energiebesparing voor productie van 90% en reductie in CO2-uitstoot van 1 miljoen ton per jaar ten opzichte van de conventionele productiemethodes.

43. H2era

25 januari 2024|TET project|

Met 500 megawatt is H2era een van de grootste groene waterstofprojecten van Europa en een enorme stap in de ontwikkeling van een groene waterstof economie in de regio Amsterdam.

22. Eurotank Amsterdam

15 december 2023|TET project|

Eurotank Amsterdam (ETA) groeit uit tot een grote hub voor de op- en overslag van biobrandstoffen. In tegenstelling tot traditionele dieselolie moeten de opslagtanks worden verwarmd. Door de terminal aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet kon ETA een besparing van 88% realiseren.

6. Koploper in CO2-arm beton

17 november 2023|TET project|

Voorbij Prefab is een hypermoderne prefab betonfabriek gevestigd in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Met 100 collega's werken we samen aan hoogwaardige betonproducten voor industrie en woningbouw. Daarbij timmert de betonfabriek hard aan de weg om de CO2-uitstoot te verlagen en zetten vol in op innovatie. Dat heeft VP op de kaart gezet als koploper in CO2-arm beton.

55. InVesta Expertise Centrum

25 oktober 2023|TET project|

In dit Expertise Centrum in Alkmaar werken bedrijven, wetenschappers en de overheid samen aan groene projecten. De focus ligt op technologie ontwikkelingen op het gebied van waterstof en groen gas. Verschillende nieuwe vergassingstechnieken worden op deze locatie getest. Biogrondstoffen die onder andere worden ingezet zijn resten uit de landbouw, gras, rioolslib, zeewier, mest en afvalhout.

54. NDSM Energie

4 oktober 2023|TET project|

Wij zoeken windmakers; ondernemers met lef die meedoen met de coöperatie NDSM Energie en ons windpark ondersteunen. Wij zoeken groene koplopers.

53. Energiecluster Diemen

26 september 2023|TET project|

Op de productielocatie van Vattenfall in Diemen worden verschillende technieken en bronnen gecombineerd om de productie van stadswarmte efficiënter en duurzamer te maken en betaalbaar te houden.

3. Vattenfall Fossielvrije Energiehub Hemweg

26 september 2023|TET project|

Eind 2019 is de kolencentrale van Vattenfall op het Hemwegterrein uit bedrijf genomen en deze wordt ontmanteld. De Hemweglocatie zal een transitie ondergaan naar een energiehub voor de levering en opslag van fossielvrije elektriciteit, warmte en duurzame brandstoffen zoals groene waterstof.

52. BAM legt mobiele walstroom installatie aan voor Damen

20 september 2023|TET project|

Voor scheepswerf Damen Shiprepair Amsterdam, op het voormalig NDSM-terrein in Amsterdam Noord, bouwt BAM Infra Nederland dit jaar een mobiele walstroominstallatie. Schepen die voor reparatie of onderhoud op de werf zijn, hoeven daarmee niet langer gebruik te maken van dieselgeneratoren.

51. Project Duwaal ‘Van wind tot wiel’

20 juli 2023|TET project|

Duwaal werkt aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noordwest-Nederland. Duwaal is opgezet door een groep bedrijven waaronder HYGRO en wordt ondersteund door New Energy Coalition en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gerealiseerd.

49. Zeereus van installatieplatform ligt bij Damen Shiprepair Amsterdam

31 maart 2023|TET project|

“Het huidige Klimaatakkoord betekent ook dat er meer windturbines op de Noordzee moeten worden gebouwd. Die energietransitie heeft een gunstig effect op de haven van Amsterdam”, meent Paul van de Craats (Commercieel Manager Damen Shiprepair Amsterdam en Niron Staal). “Dus ook op Damen Shiprepair Amsterdam en Niron Staal, waar door de opening van Zeesluis IJmuiden nu structureel jack-ups kunnen worden uitgerust met transport- en installatieconstructies. En Amsterdam ligt geografisch gunstig ten opzichte van de locaties op de Noordzee waar assemblage en onderhoud van windturbines plaatsvindt.”

48. CTPark Amsterdam City

28 maart 2023|TET project|

CTPark Amsterdam City is de eerste meerlaagse XXL logistieke stadhub van Nederland aan de rand van Amsterdam. De behoefte vanuit de stad aan snel, flexibel en efficiënt vervoer groeit. Tegelijkertijd vragen steeds strengere milieueisen om uitstootvrij verkeer en goed bereikbare logistieke voorzieningen. CTPark Amsterdam City biedt daar het antwoord op. Het complex ligt vlakbij de ringweg A10 en aan een 360 meter lange kade aan het Noordzeekanaal waar schepen kunnen laden en lossen. Vanaf de stadshub kunnen goederen binnen een kwartier emissievrij en gebundeld per boot, elektrische vrachtwagen, bestelbus of e-bike naar eindgebruikers in de stad worden vervoerd.

47. ’s Werelds eerste waterstofpoederfabriek in Amsterdamse haven

1 maart 2023|TET project|

Op het terrein van Zenith in de Amsterdamse haven komt de eerste waterstofpoederfabriek ter wereld. Electriq Global, specialist in innovatieve waterstofoplossingen, en Zenith Energy Terminals, een bedrijf dat brandstoffen en energiedragers opslaat en verwerkt, hebben samen een intentieverklaring getekend voor de bouw van deze productiefaciliteit.

46. Ruim 260.000 m2 zonnepanelen in de Amsterdamse haven

9 februari 2023|TET project|

Op donderdag 2 februari 2023 is het splinternieuwe zonnepanelen dak van Port of Amsterdam geopend aan de Kopraweg 3 in Amsterdam. Op het dak liggen 4.911 panelen die samen zorgen voor een capaciteit van maar liefst 2 megawattpiek. Hiermee komt het totaal aantal zonnepanelen in de haven op zo’n 260.000 vierkante meter.

45. Port of Amsterdam, Masdar, SkyNRG, Evos en Zenith tekenen voor groene waterstofketen

19 januari 2023|TET project|

Port of Amsterdam heeft samen met Masdar, één van de mondiale voorlopers in schone energie, SkyNRG, Evos Amsterdam en Zenith Energy Terminals een Memorandum of Understanding getekend. Dit om de ontwikkeling van een logistieke keten voor groene waterstof tussen Abu Dhabi en Amsterdam te verkennen om Nederlandse en Europese markten te bedienen.

42. Argent Energy

13 juni 2022|TET project|

Argent Energy produceert sinds 2005 biobrandstoffen voor transport gemaakt van organische afval- en reststromen, zoals plantaardige vetten en oliën. Sinds 2018 is het bedrijf, naast locaties in Engeland en Schotland, ook gevestigd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Argent maakt voor de productie gebruik van grondstoffen die weinig of geen alternatieve toepassingen hebben, en op die manier geen impact hebben op bijvoorbeeld de voedselvoorziening.

41. Groengasinstallatie

22 april 2022|TET project|

Waternet heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie op het terrein van de Rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied (RWZI-west) gebouwd. Groengas is te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto’s, maar ook geschikt om aan het aardgasnet te leveren. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Dit draagt bij aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen.

37. Granuband

1 november 2021|TET project|

Granuband is een Nederlandse producent van diverse rubberproducten die worden verkocht onder de merknaam Granuflex.

36. TMA en 89 windmolen onderdelen opslaan en vervoeren

1 juni 2021|TET project|

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) zet samen met Port of Amsterdam vol in op (offshore) windenergie. Om de bouw van windparken te faciliteren, produceren en verschepen we via het Noordzeekanaalgebied allerlei onderdelen. Containers, overslag van ladingen, intermodaal transport: bij TMA Logistics weten ze er alles van.

35. H2Ships / Havenbeheer Port of Amsterdam

5 maart 2021|TET project|

Port of Amsterdam ontwikkelt en bouwt als pilot in het Interreg NW Europe project een nieuwe Havenbeheer. Dit schip wordt gebruikt om bezoekers rond te varen in de Amsterdamse haven. Het schip wordt voorzien van een elektro motor met als aandrijving een combinatie van batterijen en NaBH4 als waterstof drager.

34. OrangeGas – Waterstof tankstation

5 maart 2021|TET project|

OrangeGas opent het eerste waterstof tankstation in de Amsterdamse haven. Het tankstation ligt langs de A5, aan de Australiëhavenweg 116. Zowel personenauto’s (700 bar) als vrachtwagens (350 bar) kunnen hier terecht. Naast waterstof worden ook andere groene brandstoffen aangeboden op deze locatie zoals Bio-CNG (Groengas), elektriciteit en vloeibare CO2. Dit is de eerste locatie in Nederland waar een breed pallet aan schone brandstoffen wordt aangeboden en vanuit Port of Amsterdam zijn wij ook blij dat dit in onze haven gerealiseerd is! Een dergelijk initiatief past uitstekend bij de verduurzamingstrategie van Port of Amsterdam. Het draagt bij aan de noodzakelijk schaalvergroting van waterstof.

33. Green Wave Urban Transports

4 december 2020|TET project|

Green Wave Urban Transports (GWUT) is een start-up geïnitieerd vanuit Tesco BV. GWUT focust zich op een nieuwe vorm van de binnenvaart: Stadsdistributie over water. Ondanks dat de stad Amsterdam gebouwd is voor vrachtlogistiek over water, is het in de loop der jaren weggeconcurreerd door de modaliteit over de weg. Door een volledig elektrisch schip te bouwen, voldoet GWUT nu al de eisen van Green Deal Zes: Bijdrage aan CO2 neutrale binnenstad. Tevens draagt het schip bij aan het verminderen van vervoersbewegingen over de weg.

32. Eerste Nederlandse bio-LNG-installatie

19 november 2020|TET project|

Met een druk op de knop heeft koning Willem-Alexander vandaag de eerste bio-LNG-installatie van Nederland officieel in gebruik genomen. Initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell zetten met deze primeur een volgende stap in verduurzaming van het zware wegtransport. De nieuwe installatie produceert naar verwachting zo’n 3,4 kiloton bio-LNG per jaar waarmee het de uitstoot van ruim 14,31 kiloton fossiele CO2 voorkomt. Dit is genoeg voor 13 miljoen wegkilometers.

31. Zeecruise aan de Walstroom bij de PTA

14 september 2020|TET project|

De Amsterdamse haven maakt werk van de energietransitie door de zeecruise te verduurzamen. In 2025 gaat de zeecruise aan de walstroom bij Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Hierdoor daalt de uitstoot van een cruiseschip aan de kade en verbetert de luchtkwaliteit in de omgeving.

30. GreenBiz IJmond

20 augustus 2020|TET project|

Een vereniging voor en door ondernemers die helpt bij het verduurzamen van het bedrijf en het bedrijventerrein op het gebied van onder meer het verduurzamen van energie. Een initiatief binnen de vereniging is de ‘GreenBiz Green Deal’.

29. Projecten bij Crown Van Gelder

4 augustus 2020|TET project|

Crown Van Gelder is een papierfabriek in Velsen-Noord, Noord-Holland, gevestigd aan het Noordzeekanaal. De fabriek produceert met 280 medewerkers 180.000 ton papier. Er worden papierspecialiteiten vervaardigd voor grafische en industriële toepassingen.

27. EVOS Amsterdam East

29 juni 2020|TET project|

De Amsterdamse energieopslagbedrijven en de maritieme transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan de opslag en het transport van vloeibare energiedragers over de gehele wereld, zoals zeetransport, binnenvaart en weg-, spoor- en pijpleidingen. De energieopslagsector in Amsterdam kan en  wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. De sector wil in die verandering een rol van betekenis spelen.

26. Zenith Energy

24 juni 2020|TET project|

De Amsterdamse energieopslagbedrijven en de maritieme transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan de opslag en het transport van vloeibare energiedragers over de gehele wereld, zoals zeetransport, binnenvaart en weg-, spoor- en pijpleidingen. De energieopslagsector in Amsterdam kan en  wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. De sector wil in die verandering een rol van betekenis spelen.

25. Exolum Amsterdam

24 juni 2020|TET project|

De Amsterdamse energieopslagbedrijven en de maritieme transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan de opslag en het transport van vloeibare energiedragers over de gehele wereld, zoals zeetransport, binnenvaart en weg-, spoor- en pijpleidingen. De energieopslagsector in Amsterdam kan en wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. De sector wil in die verandering een rol van betekenis spelen.

21. Alkion Terminal Amsterdam

23 juni 2020|TET project|

De Amsterdamse energieopslagbedrijven en de maritieme transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan de opslag en het transport van vloeibare energiedragers over de gehele wereld, zoals zeetransport, binnenvaart en weg-, spoor- en pijpleidingen. De energieopslagsector in Amsterdam kan en  wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. De sector wil in die verandering een rol van betekenis spelen.

20. Greenergy

15 juni 2020|TET project|

De biodieselfabriek aan de Amerikahaven, die naast het terrein van Oiltanking staat, is in 2010 gebouwd voor productie van biodiesel uit zogenoemde eerste generatie plantaardige olie en is nooit in productie geweest door veranderde marktomstandigheden. Greenergy heeft reeds twee grote, biodieselfabrieken in de UK (Immingham and Teesside) die door het bedrijf eerder omgebouwd zijn van eerste naar tweede generatie biodieselfabriek. Daarmee is Greenergy de grootste producent van tweede generatie biodiesel in Europa.

19. Projecten bij Bunge

15 juni 2020|TET project|

Bunge verwerkt sojabonen tot meel en olie. Een deel van deze olie wordt on site ook nog geraffineerd. De olie wordt vervolgens verder verwerkt in de food-industrie en is in veel producten in de supermarkt terug te vinden. Het meel gaat nu nog voor een groot deel naar veevoer als powerfood in verband met het hoog proteïne gehalte. Dit hoge proteïne-gehalte maakt sojameel ook uitermate geschikt als vleesvervanger.

18. Synthetische kerosine fabriek

12 juni 2020|TET project|

Tijdens de Europese Conferentie voor synthetische duurzame kerosine is start-up Synkero gelanceerd. Synkero heeft zich tot doel gesteld een commerciële fabriek te ontwikkelen voor de productie van synthetische duurzame kerosine.

17. Wind(turbine)park

10 juni 2020|TET project|

Wind op zee staat niet op zichzelf. Er komt werk en omzet uit de bouw en onderhoudsfase van zowel het windpark als de elektrische infrastructuur en gerelateerde activiteiten. Een windpark levert duurzaam opgewekte elektriciteit die nodig is voor elektrificatie van de industrie, bebouwde omgeving en mobiliteit. Deze elektriciteit is een voorwaarde voor groene waterstof-ontwikkelingen in onze regio.

2. 100% duurzame stadsverwarming en 1240 zonnepanelen op het dak van Koopman Car Terminals

10 juni 2020|TET project|

TET-deelnemer Koopman Car Terminal in Westpoort is al sinds eind 2018 van het aardgas af en draait sindsdien op 100% duurzame stadsverwarming, geleverd door Westpoort Warmte – een joint venture van Nuon en AEB Amsterdam. Tegelijkertijd nam het bedrijf ook een zonnepanelen-installatie in gebruik. De overgang levert jaarlijks een CO2-reductie op van 590 ton. Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met Port of Amsterdam, eigenaar van de terminal.

16. Damen oplaadhub

26 mei 2020|TET project|

Realiseren walstroomaansluitingen, logistieke en oplaadhub voor industriële (bouw-)accu's, peak sharing en rendementsverbetering infrastructuur.

15. Averijhaven wordt Energiehaven

19 mei 2020|TET project|

Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Dat is op 16 april 2020 bekend gemaakt door het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam. Hiervoor is een convenant ondertekend. De Energiehaven is cruciaal bij de bouw van windparken die de komende jaren op de Noordzee worden ontwikkeld.

13. Albemarle

21 april 2020|TET project|

Proces geïntegreerde oplossingen voor het verlagen van CO2 en verkenning warmtelevering. Albemarle produceert katalysatoren voor de petrochemische industrie. Met de katalysatoren van Albemarle wordt de petrochemische industrie in staat gesteld steeds schonere brandstoffen op efficiëntie wijze te produceren.

12. Bio Energy Netherlands (BEN)

21 april 2020|TET project|

Bio Energy Netherlands zet duurzame biomassa omzet in bio (syn)gas. In eerste instantie wordt hier groene warmte en groene elektriciteit van gemaakt. In een tweede instantie zullen ook waterstof en CO2 geproduceerd worden. Dit zijn basischemicaliën voor de groene chemie en biobrandstoffen.

9. Waternet

21 april 2020|TET project|

Bij het zuiveren van afvalwater blijft zuiveringsslib achter. Dat zuiveringsslib wordt vergist tot biogas, waarna het slib wordt verbrand. In de groengasinstallatie wordt het biogas opgewaardeerd tot groengas van aardgaskwaliteit en wordt CO2 teruggewonnen. Met het groengas kunnen huishoudens straks koken en hun woning verwarmen. De CO2 kan ook weer opnieuw gebruikt worden. Bijvoorbeeld in de tuinbouw.

8. Aircraft Fuel Supply

21 april 2020|TET project|

De Amsterdamse energieopslagbedrijven en de maritieme transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan de opslag en het transport van vloeibare energiedragers over de gehele wereld, zoals zeetransport, binnenvaart en weg-, spoor- en pijpleidingen. De energieopslagsector in Amsterdam kan en wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. De sector wil in die verandering een rol van betekenis spelen.

7. CO2-opslag door AEB stap dichterbij

21 april 2020|TET project|

AEB Amsterdam zet een belangrijke stap bij de realisatie van afvang en ondergrondse opslag van CO2. De subsidieaanvraag die AEB had ingediend om dit project mede mogelijk te maken, is goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Titel

Ga naar de bovenkant