Netwerkbedrijf

Arnhem (GE)

www.alliander.com/nl

1. Wie is Alliander?
Alliander N.V. is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.100 medewerkers (6.900 fte). De grootste werkmaatschappij is Liander, die verantwoordelijk is voor het gas‐ en elektriciteitsnetwerk van ruim 3 mln afnemers, waaronder in Amsterdam. Alliander investeert in de ontwikkeling van de energienetwerken en verkennen en realiseren innovatieve oplossingen. Met partners en aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. De aandelen worden gehouden door provincies en gemeenten.

2. Wat doet Alliander?
Netbeheerder Liander, onderdeel van Alliander, heeft de wettelijke taak de gas‐ en elektriciteitsnetwerken te beheren en te ontwikkelen. Energie die Liander distribueert, komt onder meer uit energiecentrales, windparken en import via de landelijke elektriciteits‐ en gasnetten van respectievelijk TenneT en Gasunie. Liander werkt samen met veel partijen in de energiesector en organisaties die willen innoveren op het gebied van energie. De netbeheerder zorgt voor een juiste data‐uitwisseling met onder andere leveranciers in de huidige energiemarkt.

Daarnaast heeft Alliander de volgende werkmaatschappijen:

  • Qirion is expert in energienetten en hét kenniscentrum voor complexe energievraagstukken. Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt energienetten en pakt zo een unieke dienstverlenende rol. Qirion concentreert zich op het hoogspanningsdomein en ondersteunt steeds vaker bij het ontwikkelen van nieuwe netten.
  • Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Kenter plaatst onder meer meters, levert meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter is ook verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie en het beheer van middenspanningsinstallaties in het vrije domein.
  • Firan ontwerpt, realiseert en beheert toekomstbestendige energie‐infrastructuren voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcoöperaties, energieproducenten en andere partners werkt Firan aan slimme energie‐oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten.
  • Alliander Telecom levert betrouwbare telecommunicatie voor de besturing en beveiliging van kritische infrastructuren (waaronder elektriciteits‐ en gasnetten).
  • Met ENTRNCE biedt Alliander marktfacilitering voor huidige en toekomstige, decentrale energiemarkten. Daarin spelen energiecommunities, aggregators, (corporate) producerende consumenten (prosumers) en innovatieve energiedienstverleners de hoofdrol. ENTRNCE maakt voor deze partijen directe energie uitwisseling mogelijk tussen opwekkers en verbruikers (peer2peer) met daarnaast volledige transparantie over de oorsprong en bestemming van energie. Daarmee bieden we decentrale markten keuzevrijheid en verlagen we toetredingsdrempels tot de energiemarkt.

3. Waarom moeten ORAM‐leden absoluut kennis met Alliander maken?
Via Liander heeft elk bedrijf natuurlijk al contact met Alliander. Alliander wil in het kader van ORAM vooral meedenken en luisteren op de plannen en ideeën die te maken hebben met energietransitie, de impact op de infrastructuur en de lange termijn plannen.

Huub
Hendriks

Relatiemanager Amsterdam