Ruimte voor werk2023-10-02T17:17:54+02:00

Ruimte

voor werk

De Metropoolregio Amsterdam is een sterke economische regio. De druk op de ruimte is echter hoog. Voldoende ruimte behouden voor werk en bedrijvigheid is essentieel.

Wonen en werken
in één stad

Er is een grote behoefte aan woningen in regio Amsterdam. Dat is ook in het belang van bedrijven. Hun medewerkers wonen namelijk idealiter in de buurt. Maar hoe voorkomen we dat ruimte voor wonen ten koste gaat van ruimte voor werk?

Nieuwe werkwijzen gevraagd

ORAM zet zich in voor een sterk ondernemers‐ en vestigingsklimaat in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Onderdeel daarvan is de uitdaging hoe we binnen de MRA productieve bedrijvigheid een plek geven en behouden volgens een goed en duurzaam proces.

De ruimte voor werk en bedrijvigheid staat de laatste jaren sterk onder druk in Amsterdam en regio. Dit komt met name door de grootschalige transformatie van bedrijventerreinen naar gemengde gebieden met woningbouw. Ruimte elders in de regio vinden wordt voor bedrijven steeds ingewikkelder. Dit vraagstuk vraagt om nieuwe werkwijzen binnen de ruimtelijke ontwikkeling.

In ‘Agenda Ruimte voor Werk’ (2023) doet ORAM een voorzet voor oplossingen voor nieuwe werkwijzen en een duurzame aanpak. Daarbij is ons belangrijkste doel om tot een goede samenwerking te komen tussen bedrijfsleven en publieke partijen waaronder gemeenten. Door bedrijven tijdig te betrekken in het proces en ze zo een gelijkwaardige stem te geven in het debat over ruimte creëer je een gedragen en toekomstbestendig plan. We faciliteren hierin vanuit ons initiatief De Droog Dialoog.

Kees
Noorman
Algemeen directeur
..
..

Actueel

Planbureau voor de Leefomgeving: Maak strategische ruimte reserveringen voor circulaire bedrijvigheid in havens en industriegebieden

6 oktober 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Overheden moeten ruimte reserveren voor circulariteit, provincies en gemeenten moeten zuinig zijn op havens en bedrijventerreinen, aldus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in hun rapport ‘Ruimte voor circulaire economie’ dat onlangs verscheen. In dit rapport verkent PBL de implicaties voor de vraag naar en inrichting van de ruimte bij een volledig circulaire economie met behulp van vier scenario’s voor 2050.

Nieuw initiatief De Droog Dialoog over ‘ruimte voor werk’

17 juli 2023|Categories: Nieuws|Tags: |

Ruimte voor woningbouw, ruimte voor circulaire economie, ruimte voor werk … De opgaven worden steeds complexer, de ruimte steeds schaarser en de ruimteclaims groter. Wonen is belangrijk, maar dit kan niet zonder werk. Recent heeft ORAM ‘Agenda Ruimte voor Werk’ gelanceerd. Met deze Agenda trekken we lessen uit de praktijk en doen we een voorzet voor oplossingen. De Agenda is een uitgestoken hand om de samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven op te zoeken en zo ruimte te bieden voor dialoog.

Events

Evenementen

Titel

Ga naar de bovenkant