Castro Communicatie

Communicatie

Amsterdam

www.castrocommunicatie.nl

1. Wie is Castro Communicatie?
Castro Communicatie is een communicatiebureau dat is gespecialiseerd in strategische communicatie en lobby. Castro is gevestigd aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam. Oud-gemeenteraadslid Stefan de Bruijn en voormalig wethouder Frits Huffnagel zijn de oprichters. O.a. ook oud-wethouder Mark van der Horst is aan Castro verbonden.

2. Wat doet Castro Communicatie?
Castro Communicatie helpt organisaties hun boodschap effectief over te brengen en goede contacten met stakeholders te onderhouden. Ze werken voor bedrijven als Flink, Johnson & Johnson en Uber en in Amsterdam in het bijzonder o.a. ook voor Gassan Diamonds, ICL Fertilizers en Loveland Events.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Castro Communicatie maken?
ORAM-leden kunnen profiteren van de expertise van Castro Communicatie om hun zichtbaarheid te verbeteren, hun impact te vergroten en een effectieve lobby te realiseren.

Stefan
de Bruijn

Oprichter