De Eijk Groep BV

Boomverzorging

Apeldoorn (GD)

www.deeijkgroep.nl

1. Wie is De Eijk Groep BV?
Als onderdeel van Dura Vermeer is Eijkelboom BV in 2008 verzelfstandigd. Later voegden Boogaart Almere BV, De Eijk BV en Road Maintenance Support BV zich bij Eijkelboom en ging het verder als De Eijk Groep BV. Het bedrijf is gevestigd op de Petroleumhavenweg.

2. Wat doet De Eijk Groep BV?
De BVs van De Eijk Groep BV (www.deeijkgroep.nl) richten zich op inrichting, beheer en onderhoud van bedrijventerreinen. Dit varieert van het maaien van het gras tot en met assetmanagement-vraagstukken. Daarnaast richt Road Maintenance Support zich op calamiteiten, beheer en onderhoud van het Coentunnel-trac.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennismaken met De Eijk Groep BV?
Door te werken met oog voor mens en milieu (met SROI), de CO2-prestatieladder en veiligheidsnormen zet De Eijk Groep een stap meer. Klanten zijn onder andere Gemeente Amsterdam en Oiltanking.

Erik
Punt

Algemeen directeur