Diepenhorst De Vos en Partners

Bouwadviseur

Den Haag (ZH)

www.dvp.nl

1. Wie is Diepenhorst De Vos en Partners – DVP?
Een nieuw gebouw ontwikkelen en realiseren of een bestaand gebouw uitbreiden, herontwikkelen of transformeren. Het managen van uw project is ons vak. De adviseurs van DVP combineren ervaring en daadkracht, gebaseerd op analytisch vermogen en financieel en strategisch inzicht.

Het begeleiden van uw project vanaf initiatieffase, via ontwerpfase, aan- bestedingsfase, contractfase en uitvoeringsfase tot en met de oplevering en nazorg. Binnen budget en planning met de gewenste kwaliteit.

De adviseur van DVP is uw aanspreekpunt voor het totale projectteam en neemt de verantwoordelijkheid dat, in overleg met u, door DVP wordt georganiseerd en aangestuurd. De inbreng van de adviseur wordt over het algemeen ervaren als comfortabel en waardevol.

2. Wat doet Diepenhorst De Vos en Partners – DVP?
Vanuit de door DVP vertegenwoordigde disciplines; Bouwmanagement, Vastgoedadvies, Planontwikkeling, Huisvestingsmanagement, Smart Concepts en Bouwkostenadvies staat DVP zijn opdrachtgevers bij in de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten. DVP draagt er sinds haar oprichting in de jaren ’30 zorg voor dat deze projecten kwalitatief hoogstaand en financieel beheerst tot stand komen. Deze instelling resulteert in gewild en rendabel vastgoed. Om de opdrachtgevers maximaal bij te kunnen staan hanteert DVP de volgende vijf pijlers: Onafhankelijk, betrokken, deskundig, daadkrachtig en integer.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Diepenhorst De Vos en Partners – DVP maken?
Een project realiseren staat niet op zichzelf. Net als alle componenten binnen een project niet op zichzelf staan. DVP is van mening dat alle componenten optimaal bedacht en uitgewerkt moeten zijn. Om dit aantoonbaar te kunnen maken moeten de resultaten tastbaar of meetbaar zijn voor haar stakeholders. DVP biedt samen met zijn dochterondernemingen de klant een integrale aanpak aan. DVP presenteert graag nader aan de ORAM leden individueel.

Hans
Diepenhorst

Directeur