Greenergy Biofuels Amsterdam BV

Energie

Amsterdam (NH)

www.greenergy.com

1. Wie is Greenergy Biofuels Amsterdam BV?
Greenergy is Europa’s grootste producent van biodiesel uit afval en exploiteert een fabriek in Amsterdam en twee in Engeland.

De Amsterdamse fabriek is in 2018 aangekocht om Greenergy in staat te stellen aan de groeiende vraag naar biobrandstof uit afval in het Verenigd Koninkrijk en Europa te voldoen. Deze fabriek, die buiten werking was, werd oorspronkelijk gebouwd voor de verwerking van pure plantaardige oliën maar is door Greenergy aangepast voor de verwerking van afvaloliën zoals gebruikte spijsolie en -vetten.

2. Wat doet Greenergy Biofuels Amsterdam BV?
Greenergy produceert tweedegeneratiebiodiesel uit afval op basis van gebruikte spijsolie en -vetten die afkomstig is van restaurants en voedselproducenten uit de hele wereld en die over het algemeen per schip worden geïmporteerd. De locatie van de Amsterdamse fabriek heeft het voordeel van de toegang tot diep water waardoor break-bulkvervoer over lange afstanden van afvaloliën mogelijk wordt. Hierdoor kan eveneens de leveringscapaciteit van biodiesel uit afval aan klanten in heel Europa door Greenergy groeien.

Greenergy blijft investeren in zijn Amsterdamse activiteiten en verbetert zijn voorbehandelings­procescapaciteit voor het behandelen van een breder scala aan afvaloliën als grondstoffen voor de productie van biodiesel.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Greenergy Biofuels Amsterdam BV maken?
Al ruim dertig jaar heeft Greenergy een leidende positie bij de energietransitie door klanten koolstofarme brandstoffen te verschaffen. Greenergy is betrokken bij het decarboniseren van de transportsector en blijft afvalprojecten ontwikkelen ter vervaardiging van de volgende generatie hernieuwbare energie en ter ondersteuning van de circulaire economie.

Edo
Gerbrands

Directeur