Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen.
In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten, wereldwijd focussen we op de food- en agrisector.
Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen.

Rabobank wil bijdragen aan positieve veranderingen en zet zich in voor een duurzamere, inclusieve samenleving.
Samen met onze 8,9 miljoen klanten en 2 miljoen leden, maar ook met onze producten, kennis en netwerken werken we zo aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Wat doet Rabobank voor ondernemers?
Rabobank helpt ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Duurzaam Ondernemen en de Energietransitie zijn twee van onze belangrijkste thema’s zijn waar we samen met onze klanten, leden en partners willen samenwerken om te kunnen versnellen.

Duurzaam ondernemen
Wij delen onze kennis, netwerken en financiële oplossingen rondom circulair ondernemen, digitalisering & innovatie en duurzaam bouwen. Om concurrerend te blijven, moeten ondernemers en sectoren immers mee met de transitie naar een nieuwe economie – een economie waarin thema’s zoals circulair ondernemen, digitalisering, innovatie, duurzaam bouwen en internationalisering de boventoon voeren. Maar succesvol ondernemen vraagt ook om een bijdrage aan de zogeheten ‘brede welvaart’, waarin duurzaamheid, inclusiviteit, werkgelegenheid, welzijn, ontwikkeling en oog voor de samenleving een prominente plek innemen. Het is onze ambitie om regionale ecosystemen te versterken én om in de komende drie jaar 100.000 ondernemers aantoonbaar duurzaam te laten groeien. Rabobank biedt ondernemers verschillende programma’s, instrumenten en financieringsmogelijkheden aan die specifiek gericht zijn op duurzaam ondernemen.

Energietransitie
De overgang naar energiezuinig wonen en ondernemen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn belangrijke opgaven binnen de energietransitie. Samen met klanten, leden en partners versnelt de coöperatieve Rabobank deze noodzakelijke transitie: van investeren in duurzame energieprojecten en het helpen van bedrijven bij het overstappen op hernieuwbare energiebronnen, tot het adviseren van klanten over energiereductie in hun woning en bedrijf. Met onze branchekennis, financiële producten, netwerken en diensten ondersteunen we coöperatieve energieoplossingen die goed zijn voor onze klanten, de maatschappij en de planeet. Het is onze ambitie om per 2025 55% van de financieringsbehoefte in de energietransitie realiseren.

Wilt u met Rabobank in gesprek? Neem dan contact op met onze MKB adviseurs of onze consultants van het Sustainable Business Advisory Team.

MKB
Adviseurs

Adviseurs