Rube & Wijnveld Advocaten

Advocatenkantoor

Amsterdam (NH)

www.rubewijnveld.nl

1. Wie is Rube & Wijnveld Advocaten?
Rube & Wijnveld Advocaten is een jong en eigentijds advocatenkantoor met als missie op een toegankelijke en betaalbare wijze de hoogste kwaliteit juridische diensten te leveren.

2. Wat doet Rube & Wijnveld Advocaten?
Rube & Wijnveld Advocaten is er voor zowel particulieren, het bedrijfsleven als de overheid. Gemene deler is dienstverlening voor een toegankelijke prijs. Rube & Wijnveld Advocaten begeleidt cliënten hoofdzakelijk in procedures waar overheden een rol spelen. Denk daarbij aan een geschil over een bestemmingsplan, het aanvragen van een omgevingsvergunning, of de begeleiding bij een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject.

Ook kunnen cliënten bij Rube & Wijnveld Advocaten terecht voor vastgoed gerelateerde geschillen, zoals een verschil van mening over zakelijke rechten (bijvoorbeeld eigendom, erfpacht, appartementsrechten of erfdienstbaarheden), of een geschil over een huurovereenkomst.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met Rube & Wijnveld Advocaten maken?
Met haar werkwijze en tarieven maakt Rube & Wijnveld Advocaten specialistische juridische dienstverlening toegankelijk voor een breed publiek. Juridische conflicten zijn van alle tijden. Ondanks de financieel onrustige periode van de afgelopen jaren, is het aantal juridische conflicten niet afgenomen. Er bestaat echter bij ondernemers een behoefte aan duidelijke afspraken omtrent de duur en de kosten van de dienstverlening. De kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de geleverde dienst.

Kwaliteit, duidelijkheid en transparantie bij zowel de dienstverlening als de prijs van de dienstverlening zijn kernwaarden van het kantoor. Dat uit zich in een toegankelijk prijs en moderne (digitale) dienstverlening, zodat de clint weet waar hij aan toe is.

Jan Rube
Frank Wijnveld

Partners