Stupers Consultancy BV

Consultant

Hekendorp (UT)

www.stupers.nl

1. Wie is Stupers Consultancy bv?
Stupers Consultancy is een klein advies bureau dat klanten (marktpartijen en overheden) helpt meer resultaat uit hun werk te halen: door betere deals te sluiten, door efficiënter te organiseren en door in‐ en externe steun te krijgen voor prioriteiten.

2. Wat doet Stupers Consultancy bv?
De werkzaamheden zijn te onderscheiden in de volgende activiteiten.
Onderhandelen: Stupers Consultancy heeft een zeer goed track record, waarbij we voor onze klanten tonnen en soms miljoenen hebben kunnen verdienen, of een schadepost van dergelijke omvang hebben kunnen voorkomen.
Organisaties verbeteren: Het bureau helpt om tijdrovende werkprocessen helder en efficiënt te maken, waardoor er minder tijd en geld verloren gaat en, omgekeerd, juist meer waarde kon worden toegevoegd.

Leiderschap ontwikkelen: Stupers Consultancy kan bestuurders en directies goed helpen als zij hun doelen niet of niet snel genoeg halen.
Crisismanagement en crisiscommunicatie: Het hoofd koel houden, de goede dingen doen, de verkeerde dingen laten. Zorgvuldige communicatie is uiterst belangrijk.

3. Waarom moeten ORAM‐leden absoluut kennis met Stupers Consultancy bv maken?
Stupers Consultancy is goed ingevoerd in regio Amsterdam, zowel in het havengebied als bij grote dienstverleners met wie wordt samengewerkt (juristen, accountants). Ook veel ervaring met lokale en regionale bestuurders en ambtelijke (toezichts)organen.

Hans
Stupers

DGA