Onderzoeksdiensten

Amsterdam (NH)

www.tno.nl

1. Wie is TNO?
TNO is een innovatieorganisatie die als missie heeft mensen en kennis te verbinden om innovaties te versnellen en de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.
Steden zijn succesvolle samenlevingsverbanden. Dat maakt ze aantrekkelijk, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid en concurrentiekracht van die steden.
Om dat om te buigen, zijn visie en concrete oplossingen nodig. Wij werken aan die visie en aan oplossingen voor vandaag en morgen. Dat doen we samen met partners, overheden en de industrie. Met hen zetten wij onze kennis in voor het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving. Wij richten ons op oplossingen voor mobiliteit, infrastructuur en gebouwen, ruimtelijke ordening en het milieu. Zo maken wij innovatieve oplossingen praktisch inzetbaar. Nu en met een goede aansluiting naar de toekomst.

2. Wat doet TNO?
TNO past in opdracht van overheden en andere marktpartijen wetenschappelijke kennis in de praktijk toe. Het thema Leefomgeving doet dit voor onze leefomgeving. De focus ligt dan ook op leefbaarheid en duurzaamheid.

3. Waarom moeten ORAM-leden absoluut kennis met TNO maken?
Omdat TNO samen met partners aan de praktische inrichting van onze toekomst werkt. Het begrijpt en voorspelt hoe actuele urbanisatievraagstukken aangepakt kunnen worden. Het gebruikt daarbij diep gefundeerde kennis over het maken van technologie, kent de werking van modellen en weet datasets te analyseren.Het concreet maken van die vragen en aanpak doen we met partners uit bedrijfsleven, industrie, overheid en kennisinstellingen. TNO telt ongeveer 3000 werknemers en is hiermee het grootste onafhankelijke onderzoeksinstituut in Nederland.

Fred
Hartendorf

Business developer