Gebiedsontwikkeling centraal bij SADC – ORAM op locatie

Geplaatst op: 13 juni 2024

We waren te gast bij Schiphol Area Development Company (SADC), gebiedsontwikkelaar van bedrijventerreinen in de regio Schiphol. Vier collega's namen ons mee in de actuele en baanbrekende gebiedsontwikkelingen die het bureau begeleidt. Hieronder vind je een samenvatting van de vier presentaties. We sloten de inspirerende sessies af met een gezellige netwerkborrel met Libanese hapjes.

Digital Twin van de Airport Corridor
Binnen de Airport Corridor, een gebied dat zich uitstrekt van de Zuidas tot Hoofddorp, is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige en duurzame woon-werklocaties. Dit brengt wel uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de energietransitie en duurzame bereikbaarheid in een regio met zoveel mensen en beperkte ruimte. SADC heeft het initiatief genomen om samen met andere partijen, een Digital Twin van de Airport Corridor te ontwikkelen.

Een innovatief instrument voor gebiedsontwikkeling, dat een digitale weergave van de werkelijkheid creëert en waarmee je alle relevante informatie kunt combineren, analyseren en simuleren. De Digital Twin geeft inzicht in de economische en maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen. Hoewel het model geen volledige weergave biedt, geeft het waardevolle indicaties over de interactie van diverse parameters. Elk terrein houdt rekening met specifieke duurzaamheidseisen. Team TNO ondersteunt klanten bij het maken van weloverwogen keuzes op basis van deze inzichten.

Dit jaar evalueert SADC, samen met klanten hoe ze het model ervaren en hoe het kan worden verbeterd. De uitkomsten hiervan zullen helpen om toekomstige ontwikkelingen effectiever te realiseren.

Contactpersoon: Jozien van der Wal: j.vanderwal@sadc.nl

Samenwerken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen
SADC voert namens PHB projecten uit om bestaande bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te verbeteren en te verduurzamen. PHB identificeert kansen en knelpunten en adviseert belangeloos en kosteloos over plannen van aanpak, waarbij kennis en ervaring van andere bedrijven terreinen worden gedeeld.

De focus ligt op thema’s zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie, waarbij versteende gebieden worden omgevormd tot groene zones tegen wateroverlast en hittestress. Ook worden vraagstukken rondom samenwerking (zoals parkmanagement) en netcongestie aangepakt.

In het verleden lag de nadruk ‘schoon, heel en veilig’ en op het aanleggen van groen en fietspaden. Tegenwoordig draait het vooral om bedrijven en bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Cruciaal voor succes is de bereidheid van bedrijven om samen te werken. Gezamenlijk werken we aan het werklandschap van de toekomst, waarin duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik centraal staan.

Contactpersoon: Abe Ferwerda: a.ferwerda@sadc.nl

Virtueel Net: samen versnellen in de energietransitie
Op Schiphol Trade Park is Nederlands eerste collectieve oplossing voor netcongestie gerealiseerd: het virtuele net. Dit innovatieve systeem stelt bedrijven in staat om slim de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet te delen. Hierdoor ondervinden ze minder/geen hinder van netcongestie en zijn ze voorbereid op een duurzame toekomst.

Vier gevestigde bedrijven hadden maximale stroomcapaciteit aangevraagd, meer dan dat ze in de praktijk zouden gebruiken. Nieuwe bedrijven konden daarom geen gecontracteerd vermogen meer krijgen omdat het onderstation ‘vol’ was. In het virtuele net delen bedrijven met en bedrijven zonder gecontracteerd vermogen de beschikbare capaciteit. Door centrale sturing is vraag en aanbod op elkaar afgestemd en ruimte op het net gecreëerd door in real-time het stroomverbruik te monitoren. Als het stroomverbruik de maximale capaciteit van het onderstation dreigt te overschrijden, worden gasgeneratoren worden ingeschakeld. Dat is echter tot nu toe nog niet nodig geweest.

Het virtueel net is een ‘sociale innovatie’. Immers, zonder samenwerking tussen de bedrijven, is de oplossing voor netcongestie niet mogelijk. Bedrijven waren bereid samen te werken, ook al zijn ze soms elkaars concurrenten. Want ook bedrijven mét gecontracteerd vermogen lopen vroeg of laat tegen netcongestie aan. De samenwerking heeft er ook toe geleid dat bedrijven bewuster met stroom omgaan, en de energievraag slim op elkaar afstemmen.

Het virtuele net bevordert samenwerking en efficiënt energiebeheer, en vormt een model voor toekomstige duurzame projecten, zowel in Nederland als internationaal.

Contactpersoon: Wouter Witkamp: w.witkamp@sadc.nl

Ecologische Visie verbindt alle eindgebruikers van gebied
SADC kijkt innovatief en duurzaam naar de ontwikkeling van werklandschappen. Het ultieme doel is het creëren van een gebied waar iedereen graag verblijft: de mensen die er werken of doorheen lopen/fietsen, maar ook (nieuwe) planten en dieren. Schiphol Trade Park is hier een uitstekend voorbeeld van. Dit gebied is door SADC ontwikkeld met oog voor natuur en duurzaamheid: ‘Natuurinclusieve maatregelen kosten doorgaans niet veel extra, maar hebben een grote impact.’

Nieuwe bedrijven moeten voordat ze zich mogen vestigen een zogenaamd Value Added Plan opstellen, waarin extra duurzaamheidsmaatregelen zoals houten constructies, groene gevels, verbeterde isolatie of klimaatadaptieve buitenruimte worden opgenomen. Deze gaan verder dan de wettelijke eisen en dragen bij aan de duurzaamheid.

Bij de ontwikkeling van kavels zonder omgevingsplan laten we boeren het land onderhouden totdat er bouwplannen zijn. Zo zorgt SADC voor een tijdelijke invulling die de natuur ten goede komt. Een illustratief voorbeeld is de aanwezigheid van de oeverzwaluwen in een sloot waar we een kruispunt wilden aanleggen. In plaats van de vogels te verstoren, hebben we ze naar een geschikte alternatieve locatie gelokt door het aanleggen van een een oeverzwaluwwand.

De ecologische visie van SADC gaat verder dan het aanbrengen van watergangen met diervriendelijke scheggen en beplanting, en groene gevels voor vogels en insecten. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Gouwe-Rijnland wordt bijvoorbeeld ook het waterpeil in het gebied verhoogt om verzilting tegen te gaan. Dit extra water biedt verschillende voordelen: het trekt meer vis aan, wat weer vogels aantrekt, en kan ook meer warmte opnemen. Bij de inrichting van het gebied zoekt SADC naar planten die in de polder gedijen. Samen met 40 partners heeft SADC een visie ontwikkeld om dit in goede banen te leiden. SADC maakt op alle fronten keuzes die passen bij het ecosysteem, wat leidt tot een harmonieus en duurzaam werklandschap.

Contactpersoon: Harm de Boer: h.deboer@sadc.nl