Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2024

Geplaatst op: 30 januari 2024

Oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland: vul alsjeblieft de vragenlijst in. Het ondernemingsklimaat in Nederland is een veelbesproken onderwerp, waar VNO-NCW en MKB-Nederland de nodige zorgen over hebben. Richting de formerende partijen benadrukken we dan ook sterk het belang daarvan. We moeten het in Nederland immers wel kunnen blijven verdienen. We staan voor grote maatschappelijke opgaven waarbij de rol van ondernemerschap en investeringen van ondernemers onmisbaar zijn. Maar willen ondernemers nog wel investeren in dit land?

Over die en andere vragen gaat de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat die VNO-NCW en MKB-Nederland nu voor de tweede keer laten uitvoeren. Door deze peiling jaarlijks te herhalen ontstaat een goed beeld van de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat in ons land.

Het is cruciaal om van ondernemingen te weten hoe zij het Nederlandse ondernemingsklimaat beoordelen, in hoeverre dat klimaat van invloed is op (de toekomst van) het bedrijf en welke thema’s en (omgevings)factoren daarbij een rol spelen. Belangrijk is ook dat alle sectoren, regio’s en grootteklassen van bedrijven in de peiling goed vertegenwoordigd zijn. Daarom de vraag: mocht je het nog niet gedaan hebben, neem een paar minuten om de vragenlijst in te vullen.

De peiling sluit op vrijdag 9 februari.
Vragen? Jesse Schreurs schreurs@vnoncw-mkb.nl beantwoordt ze graag.

Met onze hartelijke dank voor je medewerking en een vriendelijke groet,

Focco Vijselaar                                                       Leendert-Jan Visser
algemeen directeur VNO-NCW                algemeen directeur MKB-Nederland