Omgevingswet voor bedrijven

Geplaatst op: 30 april 2024

In april 2024 organiseerden ORAM en advies- en ingenieursbureau TAUW voor het eerst samen een inhoudelijke sessie over de omgevingswet. De omgevingswet is pas sinds januari 2024 van kracht en bundelt 26 wetten.

Wij wilden onze leden de gelegenheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan over de strategische uitdagingen die de wet voor industriële bedrijven inhoudt. Het was een leuke, interactieve sessie, toepasselijk op locatie bij AEB Amsterdam.

We startten met een aantal vragen om kennis met elkaar te maken en te bepalen wat de deelnemers al weten. De opbouw van de omgevingswet en belangrijke wijzigingen, zoals leges, participatie, bevoegd gezag, terminologie kwamen daarna aan bod. Ook DSO, machtigingen uitgeven, bevoegd gezag en belastingen kwamen voorbij. We keken ook naar de regels op de kaart en de vergunningscheck.

Aanvullend stonden we stil bij de ontwikkelingen op het gebied van stikstof, de Kader Richtlijn Water en de gewijzigde eisen voor bodembescherming (voormalige NRB2012). De wijzigingen zijn deels veroorzaakt door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Goed om te weten welke consequenties dit heeft, en wanneer je daar iets van merkt.

Zie hier initiatieven VELIN, Gasunie en RHDHV