ORAM bestuurswissel

Geplaatst op: 30 mei 2023

Tijdens de ORAM Algemene Ledenvergadering op 23 mei jl. zijn de bestuurswissels aan bod gekomen. De leden van het Algemeen Bestuur (AB) van ORAM zetten zich actief en belangeloos in voor een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat in Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen beschikken de bestuursleden over een enorm netwerk van zakelijke contacten. Het AB kijkt daarnaast op hoofdlijnen naar beleid en strategie. In het Dagelijks Bestuur (DB) zijn de voorzitter, penningmeester en enkele AB-leden vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging.

ORAM bedankt haar bestuursleden voor hun betrokkenheid en inzet.

  • Afgetreden: Graham Wastell​ van Silver Star Agency en Maarten Boot​ van Cargill
  • Toegetreden tot AB: Jan de Rooij​ van Deloitte, Lisette van Breugel​ van Arbo Unie en Jeroen van der Neut​ van Hes Bulk Terminal Amsterdam
  • Toegetreden tot DB: huidig bestuurslid Luc Bol van Tata Steel
  • Herbenoeming DB: Tanya Sancisi-Vellekoop van Arcadis Nederland BV

Bekijk hier het overzicht van het bestuur

Bekijk hier de foto’s van de Algemene Ledenvergadering & Nieuwe Ledenborrel 2023