Wij zijn ORAM: Erik Maitimo & Daan Geerdink

Geplaatst op: 12 juni 2024

Graag stellen we onze leden aan je voor. Deze week hebben we een heel bijzondere editie van Wij zijn ORAM: een artikel over niet 1, maar 2 betrokken leden. Daan Geerdink van DNV en Erik Maitimo van GVB Amsterdam. ORAM kreeg de unieke kans om hen te interviewen over hun werk, de verschillende sectoren waarin zij werkzaam zijn, Daan in de energietransitie en Erik in mobiliteit en bereikbaarheid, en hoe deze elkaar in de toekomst kunnen versterken. Daan: ‘Wellicht vaart de pont over het IJ in de toekomst op batterijen of op waterstof!’

1. Wie ben je als mens en waar werk je – bedrijf, functie(s)?

Erik: Ik ben Erik Maitimo, en ik ben werkzaam voor de GVB. Ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van zakelijke abonnementen aan bedrijven. Na corona is dat speelveld veranderd, aangezien meer mensen vanuit huis werken. Ook bezoek ik namens de GVB verschillende netwerkorganisaties en maatschappelijk relevante partners waar we bij aangesloten zijn.

Daan: Ik ben Daan Geerdink en ik werk bij Det Norske Veritas, afgekort DNV. Oorspronkelijk komt het bedrijf uit de maritieme sector, maar het is inmiddels ook groot in de energiesector. DNV heeft een grote poule aan onafhankelijke energie-experts en technisch adviseurs, en ondersteunt klanten in hun transitie naar een gedecarboniseerd (‘Net Zero’) energiesysteem. Ik werk als consultant op het gebied van waterstoftechnologie. Ik heb scheikundige technologie gestudeerd in Delft en ben vervolgens naar Amsterdam verhuisd. Ik houd van de stad en de culturele vernieuwing die hier plaatsvindt.

2. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?

Erik: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Dat was bij de KunstRAI. Als ‘nieuwe’ versus ‘gevestigde’ generatie kregen we een stevige discussie met elkaar, over de snelheid en de mate waarin veranderingen moeten worden doorgevoerd en wat realistisch haalbaar is. Gelukkig kwam Daans vriendin ons net op tijd redden, haha.

Daan: Hahaha, dat klopt inderdaad! En daarna zijn we elkaar op de Lenteborrel weer tegengekomen. Ik wil graag tempo maken met de energietransitie, de kosten van repareren zijn immers hoger dan de kosten van voorkomen van klimaatverandering.

3. Daan, jij werkt in de energietransitie en Erik, jij opereert vooral in mobiliteit en bereikbaarheid. Waar liggen de raakvlakken tussen jullie sectoren en wat kunnen jullie voor elkaar betekenen?

Erik: GVB zit midden in de transitie en ligt op koers om energie neutraal te worden. We reden 15 jaar geleden voor het eerst op waterstof, zichtbaar door witte rookpluimen die toen uit de bus kwamen. Nu alles elektrisch wordt, merk je ook dat de gevolgen voor exploitatie heftig zijn als de stroom uitvalt, en wordt er ook gekeken naar alternatieven.

Daan: In het kader van mobiliteit is DNV vooral actief op het gebied van netcongestie: zorgen dat de snelheid waarmee het elektriciteitsnet uitgebreid kan worden geen beperking vormt voor elektrificatie. Zo hebben wij een samenwerking met ProRail om te zorgen dat de treinen in Nederland kunnen blijven rijden ondanks de netcongestie. Op het gebied van waterstof en hernieuwbare brandstoffen zijn we actief in de verduurzaming van de maritieme sector, de luchtvaart en het zware wegtransport. DNV zou GVB bijvoorbeeld kunnen helpen met hun transitie door technisch advies te geven bij een pilot of een proefopstelling voor waterstof of snellaad-infrastructuur, en door onze kennis op het gebied van veiligheid te delen. Wellicht vaart de pont over het IJ in de toekomst op batterijen of op waterstof!

4. Waar zijn jullie trots op, in je werk of daarbuiten?

Erik: Ik ben trots op de samenwerking met Amsterdam Dance Event. Als festival liefhebber had ik altijd al zoiets van, dat zou een mooie samenwerking zijn. Om alle festivalgangers van A naar B te vervoeren. De juiste mensen zijn aan tafel terechtgekomen en toen is die samenwerking ontstaan. De samenwerking is ook met gesloten beurs, en is steeds een balans te vinden met elkaar. Er komen een half miljoen mensen op het festival af en die moeten allemaal vervoerd worden.

Daan: DNV heeft recent onderzoeken gedaan naar waterstofinfrastructuur op de Noordzee en rond de Baltische zee, waar ik aan mee heb gewerkt. Deze zijn goed opgepakt en door enorm veel mensen in de waterstofwereld bekeken en gelezen. Op het niveau van nationale overheden worden de rapporten als input gebruikt voor beleidsvorming, daar ben ik trots op! Naast positieve reacties was er hier en daar ook kritiek, maar dat verwelkomen wij. Het energiesysteem van de toekomst moet concurreren met fossiele energie, die negatieve aspecten zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit niet beprijzen. Daardoor sta je qua economische haalbaarheid vaak 1-0 achter, en is er visie, doorzettingsvermogen en investeringskracht nodig om de technologie schaalbaar, betaalbaar en dus haalbaar te maken.

5. Wat was een belangrijk leermoment voor jou en welk advies zou je vanuit daar willen geven?

Erik: Op netwerkevenementen merk ik dat er vaak mensen met visitekaartjes strooien, en als het ware een lijst proberen af te werken om maar zovele mogelijk mensen te spreken en afspraken in te plannen. Ik ben geïnteresseerd in mensen. De basis van netwerken is human-interest en dat maakt het zo leuk. Mijn advies is daarom om vooral goed te luisteren, en op de persoon te kijken of er een klik is of niet. Ik ben niet goed met namen, maar ik probeer wel altijd te onthouden wat iemand me vertelt. Als je daar dan later op terug kan komen als je elkaar ziet, ontstaat er een band. En het kan goed zijn dat je niet in de eerste instantie, maar later, op een derde event, iets aan elkaar hebt.

6. Hoe is dit voor jou, Daan?

Daan: Ik ga het over een andere boeg gooien als je het niet erg vindt, haha. Ik heb gemerkt dat wanneer je als jonge werknemer binnenkomt in een bedrijf, je graag van alles wilt verbeteren. En dat vaak helemaal niet zo makkelijk gaat. Maar op het moment dat je je verdiept in de organisatie en je afvraagt waarom dingen gaan zoals ze gaan, je bepaalde processen en de cultuur beter kunt begrijpen. En het ook vervolgens ook makkelijker kunt verbeteren. In je eentje ga je geen verandering kunnen doorvoeren. Ik heb gemerkt dat wanneer je om hulp vraagt, vrijwel iedereen bereid is om te helpen. Durf daarom om hulp te vragen!