Ambassadeurs ORAM

Als de grootste netwerkvereniging in de Metropoolregio Amsterdam kunnen wij niet zonder onze ambassadeurs. De ORAM-ambassadeurs komen uit de verschillende bedrijven, branches waar onze vereniging actief is. Zij vertegenwoordigen ons hele netwerk, van young professionals tot founders van startups tot CEO’s van grote bedrijven.

Onze ambassadeurs zijn niet zomaar leden; wij hebben ze gevraagd of zij deze rol voor ons willen vervullen. Ze ondersteunen ORAM bij positieve verandering en groei van het netwerk door mede te luisteren en feedback op te halen bij de leden. Hier zijn vijf punten die goed zijn om te weten over onze ambassadeurs:

 1. De ambassadeurs groep is een diverse groep van ORAM-leden, binnen en buiten het netwerk
  Onze ambassadeurs vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van onze leden, waardoor ze een stem geven aan de verscheidenheid en rijkdom van onze gemeenschap. Ze vormen de brug tussen de verschillende sectoren, type bedrijven en zakelijke achtergronden in het ORAM-netwerk.
 2. De ambassadeurs denken mee over het jaarprogramma
  Zij geven actief feedback op het jaarprogramma van ORAM. Zij delen waardevolle inzichten en feedback. Ze dragen thema’s aan, die we waar mogelijk verwerken, zodat ons programma ieder jaar aansluit op de actuele behoeften en uitdagingen van onze leden.
 3. De ambassadeurs komen twee keer per jaar bij elkaar
  De groep komt al 3 jaar samen en is inmiddels behoorlijk hecht wat een effectieve en constructieve samenwerking bevordert. Tijdens de ambassadeursbijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld, ervaringen gedeeld en nieuwe strategieën besproken.
 4. De ambassadeurs zijn onze extra oren en ogen ook buiten het netwerk
  Onze ambassadeurs fungeren als waardevolle antennes, voortdurend afgestemd op de ontwikkelingen en uitdagingen binnen en buiten ons netwerk. Door deze actieve rol zijn ze in staat om relevante informatie te delen, kansen te identificeren en waardevolle verbindingen te leggen.
 5. De ambassadeurs verbinden bedrijven en mensen buiten het netwerk aan het netwerk
  Als echte voorstanders van ORAM zijn onze ambassadeurs voortdurend op zoek naar nieuwe leden die onze gemeenschap kunnen verrijken. Ze zijn onze enthousiaste ambassadeurs naar de buitenwereld, waardoor ORAM kan blijven groeien en evolueren.

Bij ORAM geloven we de aanwezigheid van de ambassadeursgroep de dynamiek en vitaliteit van onze vereniging verstevigt. De betrokkenheid van de groep bij het netwerk versterkt de banden in het netwerk, maar draagt ook bij aan de positieve impact die we gezamenlijk hebben op de metropoolregio Amsterdam.