5 vragen aan Anouk van Loon van Tata Steel

Geplaatst op: 9 november 2023

In onze rubriek ‘5 Vragen aan…’ stellen we vragen aan leden uit ons netwerk. Dit keer is Anouk van Loon, Transition Officer decarbonisation bij Tata Steel in IJmuiden.

1. Wie ben je en wat is je functie?
Anouk van Loon, Transition Officer decarbonisation bij Tata Steel in IJmuiden.

2. Wat zijn de doelstellingen van het groen staal plan?
Allereerst willen we schoner worden. We willen prioriteit geven aan het verminderen van fijnstof en stikstofdioxiden. Die hebben de meeste impact op de directe leefomgeving. We gaan bijvoorbeeld de grondstofopslagen overkappen.

Daarnaast willen we groener worden. Vanaf 2030 wordt door de Tata Steel-fabrieken in IJmuiden jaarlijks 5 miljoen ton CO2 minder uitgestoten. Dat bereiken we onder andere door Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2, te vervangen door een Direct Reduced Iron Plant en een Electric Arc Furnace.
Ten slotte willen we circulair opereren. De inzet van schroot zal worden verhoogd van 17% naar ongeveer 30% van de totale jaarlijkse productie. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van ons bedrijf van primaire grondstoffen ook lager.

3. Wanneer willen jullie deze doelstellingen gehaald hebben?
Tata Steel Nederland is al bezig met het terugbrengen van de uitstoot van stikstofoxiden. We bouwen bijvoorbeeld de grootste DeNOx-installatie van het land bij de Pelletfabriek. Die gaat in 2025 in bedrijf en zal de emissies van NOx bij die fabriek met ongeveer 80% verminderen. Voor onze groene en circulaire doelstellingen hebben we 2030 als mikpunt gekozen.

4. Wat is voor deze transitie nodig?
Deze transitie kan niet zonder financiële steun van de overheid plaatsvinden. De volgende stap is dat we met de Nederlandse overheid verder gaan praten om tot een definitieve maatwerkovereenkomst te komen. Zodra dat gebeurd is, kunnen we het plan gaan uitvoeren. De zogenoemde ‘final investment decision’ (FID) zal worden genomen als de maatwerkovereenkomst en de vergunningen er zijn.

5. Wat is er nodig om de concurrentiekracht in Nederland weer te verhogen?
Voor het nemen van de FID hebben we een level playingfield nodig. In Nederland zijn bijvoorbeeld de netwerkkosten zeer sterk gestegen terwijl ze dat in Duitsland niet zijn en er zijn verschillende regelingen in Nederland afgeschaft terwijl die in de landen om ons heen nog wel gebruikt worden. Het investeringsklimaat in Nederland moet competitief zijn en blijven vergeleken met andere landen in Europa.