5 vragen aan Bart van der Meer van Evos

Geplaatst op: 18 november 2022

In onze rubriek ‘5 Vragen aan…’ stellen de leden van de Raad van Advies van TET Amsterdam zich voor. Dit keer ons nieuwe Raad van advieslid Bart van der Meer.

1. Wie ben je en wat is je functie?
Ik ben Bart van der Meer, (technical) business development Manager bij Evos. Als business developer focus ik mij op de haalbaarheidsonderzoeken in energietransitievraagstukken over groene waterstof. Ook ben ik bezig met het voorbereiden en uitzoeken van alle onderdelen die nodig zijn om een investeringsbeslissing te kunnen gaan nemen voor waterstofprojecten.

2. Wat doe je bij Evos?
Voor H2A en Evos ben ik bezig met de groene waterstofontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG-gebied), inclusief de supply chain (aanvoer) van groene waterstof. Uiteraard kijk ik voor Evos ook breder, omdat we nog zes andere Europese terminals hebben, waar groene waterstofimport belangrijk kan worden (onder alle verschillende vormen van import).

3. Wanneer hoorde je voor het eerst over energietransitie?
Dat is een goede vraag. Ik denk voor het eerst toen ik nog bij Vopak in de digitale innovatiewereld aan het werk was. Ik herinner me in 2016/2017 bij PortXL tegen de eerste startups / scale-ups aan te lopen die met de energietransitie (voorbij wind- en zonne-energie) bezig waren.

4. Wat hoop je dat TET Amsterdam bereikt?
Ik hoop dat TET Amsterdam een bijdrage kan leveren aan een realistisch beeld over de energietransitie. Een beeld waaruit blijkt dat we in het NZKG-gebied ons goed bewust zijn van het feit dat we niet in staat zijn om als Nederland zelfvoorzienend groen te worden. We hebben gewoon niet genoeg ruimte, zon en zelfs niet genoeg wind om alles zelf op te wekken.

We zullen (veel) energie (lees waterstof) moeten gaan importeren, Deze waterstof zal snel groen moeten worden, maar hiervoor moeten we wereldwijd nog veel leren. 2030 en 2050 zijn ambitieuze doelen die we alleen kunnen halen als we collectief samenwerken, niet alleen onderling in het bedrijfsleven, maar ook met overheden en zeer belangrijk ook burgers en gemeenschap. Voor mij is het belangrijk dat TET Amsterdam niet een ‘not in my backyard’ oplossing aandraagt. Dat we een echte groene energieoplossing neerzetten.

5. Wanneer is de energietransitie in jouw ogen succesvol?
Misschien is dit wel de moeilijkste vraag. We moeten het tij gaan keren, we moeten gaan omdenken en ons realiseren dat energie nooit meer zo goedkoop wordt, maar ook dat we anders gaan werken. Meer focus op lange termijn hebben en de wereld netjes achterlaten voor volgende generaties. Dat hebben we tot nu toe nog niet echt voor elkaar gekregen.

De energietransitie is een cruciale stap en komt feitelijk ook neer op innoveren. Als je innoveert is niet alles van tevoren duidelijk en gaat niet alles meteen 100% goed. Dat moeten we ons realiseren en vooral accepteren. We kunnen niet alles van tevoren helemaal inschatten, we moeten collectief toch enige risico’s durven nemen. Dat laatste is tegennatuurlijk geworden lijkt het soms. Wat we nodig hebben is het collectieve besef dat het anders moet en dat ook collectief gaan doen, niet morgen, maar vandaag. Hard beginnen met doen en niet alleen maar praten.

Nu ik er 3 maanden werk, merk ik dat Evos dat doet, mijn beeld wordt consequent bevestigd Ik ben heel blij hier een bijdrage aan te mogen leveren bij Evos. Dat geeft mij heel veel energie, vooral nu ik echt merk dat meer en meer mensen, bedrijven, organisaties en de samenleving hiermee bezig zijn.

Voor mij is de energietransitie een beginnend succes als we vóór 2030 stappen hebben gezet, waar onder andere via Evos 50.000 ton groene waterstof in Amsterdam komt, maar ook andere bedrijven in Amsterdam groene waterstof leveren aan het netwerk van afnemers.

Een groter succes is het pas als we na 2030 in staat zijn om 1 miljoen ton waterstof jaarlijks in het NZKG- en het Europese groenwaterstofnetwerk krijgen.

Maar een ècht groot succes is het pas als uiteraard ook andere bedrijven in het NZKG-gebied net zo succesvol zijn als Evos en grootschalig waterstof kunnen importeren en gebruiken, zodat we naar Nett Zero Emission komen.

Ik hoop dat we in het samenwerkingsverband Hydrogen-2-Amsterdam (H2A) hier een grote bijdrage aan gaan leveren.

Bart van der Meer zal de rol van Ramon Ernst in de Raad van advies van TET overnemen, Ramon Ernst blijft uiteraard ook nauw betrokken.