5 vragen aan Bas Evers van Equans

Geplaatst op: 22 juni 2022

In onze rubriek ‘5 Vragen aan…’ stellen de leden van de Raad van Advies van TET Amsterdam zich voor. Dit keer Bas Evers.

1. Wie ben je en wat is je functie?
Bas Evers, algemeen directeur bij EQUANS.

2. Wat doe je bij EQUANS?
Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling die duurzame energie oplossingen biedt. Denk hierbij aan warmte en koude opslagsystemen, warmtelevering via warmtenetten, geothermie en congestiebeheersing van elektriciteit.

3. Wanneer hoorde je voor het eerst over energietransitie?
Poeh! Ik kan me niet zo één moment herinneren, maar de doorbraak op de Parijsconventie in 2015 was wel een heel mooie. Daarin werd mijn hoop geactiveerd dat het politieke klimaat er (ook) klaar voor was om op globale schaal concrete stappen voorwaarts te maken. De wil en bereidheid van de mens om hier serieus invulling aan te geven is nog helaas wel golvend in de tijd, maar ik herken een opwaartse lijn van een beweging die niet meer te stoppen is. Gelukkig maar, want we moeten vooral versnellen.

4. Wat hoop je dat TET Amsterdam bereikt?
We hebben indertijd TET Amsterdam opgezet, als spin-off van de klimaattafel, primair om private ondernemingen aan elkaar te koppelen. We wilden concrete cases aan elkaar laten zien en elkaar inspireren met wat we vandaag al kunnen doen. Het dichtbij brengen van mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook met elkaar de discussie aangaan: waar liggen problemen en hoe kunnen we die samen aangaan. Van daaruit is de verbinding met politiek ook weer belangrijk. Er is met TET Amsterdam nu een vaste groep van bedrijven om mee te overleggen over wat nodig is om de transitie te versnellen. Mijn hoop is dat deze groep zich blijft uitbreiden en die steeds weer meer concrete voorbeelden deelt of samen creëert om – uiteindelijk – de footprint zwaar te reduceren en de doelen te bereiken die nodig zijn.

5. Wanneer is de energietransitie in jouw ogen een succes en wat is daar nog voor nodig?
Uiteindelijk gaat het er simpelweg om of we met elkaar tijdig de footprint op wereldwijde schaal hebben zien te reduceren zodat we de wereld leefbaar houden voor alle mensen en dieren. Het kan en het moet, maar vraagt moed, barmhartigheid , doorzettingsvermogen en vooral een nieuwe vorm van ‘’samen-zijn’’.