5 vragen aan Daan Faber van FincoEnergies

Geplaatst op: 21 juli 2023

In onze rubriek ‘5 Vragen aan…’ stellen we vragen aan leden uit ons netwerk. Dit keer is Daan Faber, Project Manager Business Innovation binnen FincoEnergies.

1. Wie ben je en hoe is de functie?
Daan Faber, Project Manager Business Innovation binnen FincoEnergies.

2. Wat doe je bij FincoEnergies?
Binnen FincoEnergies werken we er hard aan om in 2035 100% groen te zijn in ons denken, doen en handelen. Het team van Business Innovation ontwikkelt hiervoor naast biobrandstoffen ook nieuwe CO2-reducerende oplossingen of nieuwe energiedragers om onze ambitie op korte en langere termijn te realiseren. In dit team ben ik projectmanager voor (innovatieve) hernieuwbare energiedragers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groene methanol, waterstof en duurzame biomassa.

3. Wanneer hoorde je voor het eerst over energietransitie?
Poeh, dat is lang geleden … Dat zal (op z’n laatst!) ergens in mijn tienerjaren geweest zijn. Tijdens mijn middelbare school was ik in ieder geval al echt geboeid door energiegebruik en duurzaamheid. Kansen genoeg op dat snijvlak, maar ook een hoop boeiende complexiteit. Deze interesse zie je terug in mijn carrière.

4. Wat is de belangrijkste stap?
Het bij elkaar kunnen brengen van de juiste partijen. De energietransitie biedt veel kansen, die we gezamenlijk moeten benutten. Het benutten van deze kansen lukt alleen door een intensieve samenwerking en gezamenlijke inspanningen van verschillende bedrijven, (kennis)instanties en overheden. De recente vergunningsverlening voor FincoEnergies om biomethanol te leveren in Amsterdam is hier een mooi voorbeeld van.

5. Wanneer is de energietransitie in jouw ogen een succes?
De energietransitie is voor mij succesvol wanneer we onze klimaatdoelen behalen en daarmee bijdragen aan een schonere wereld. Er is nog veel mogelijk én nodig om de energietransitie sneller succesvol te maken. De benodigde investeringen zijn hoog, maar betalen zich later dubbel en dwars terug met een leefbare planeet. En ik vind dat we uitdagingen, zoals logistieke aanpassingen, leveringszekerheid en de beschikbaarheid van duurzame energiedragers gezamenlijk moeten en kunnen dragen en overwinnen!