5 vragen aan Wineke Ploos van Amstel van PwC Nederland

Geplaatst op: 7 december 2023

In onze rubriek ‘5 Vragen aan…’ stellen we vragen aan leden uit ons netwerk. Dit keer is Wineke Ploos van Amstel van PwC Nederland aan het woord.

1. Wie ben je en wat is je functie?
Ik ben Wineke Ploos van Amstel en ik ben Chief Sustainability Officer bij PwC Nederland en Corporate Sustainability Leader EMEA.

2. Wat doe je bij PwC?
Ik ben verantwoordelijk voor de strategie en implementatie van PwC’s eigen ESG-onderwerpen (Environmental, Social, and Governance). Daarnaast bekleed ik nog andere posities binnen PwC. Zo ben ik managing partner van het CSO Network, dat samenwerking en kennisuitwisseling tussen duurzaamheidsprofessionals binnen de markt bevordert. Ik ben tevens voorzitter van het Disaster Response Team van PwC. Daarnaast help ik ook andere organisaties met bijvoorbeeld de dubbele materialiteit en het opstellen of aanscherpen van hun duurzaamheidsstrategie.

3. Hoe gaan technologie en klimaat businessmodellen veranderen?
Veel bedrijven onderschatten nog steeds de diepgaande impact van de klimaatverandering op hun bedrijfsmodellen en de noodzakelijke investeringen om koolstofvrij te worden. De grote vraag is hoe we kunnen zorgen voor een veerkrachtig businessmodel waarmee organisaties de wereld mooier maken én op lange termijn relevant blijven. Dat kan best complex zijn, want het betekent vaak ook kosten maken op de korte termijn voor rendement op de lange termijn.

Ik ben sterk voor authentieke prijsstelling, waarbij bijvoorbeeld CO2-kosten worden geïntegreerd, en het creëren van gelijkheid tussen niet-financiële en financiële informatie (bijvoorbeeld via CSRD). Het is enorm belangrijk om te erkennen dat niet-financiële aspecten niet ver verwijderd zijn van financiële aspecten. Ze voorspellen namelijk toekomstige waarde en financiële stabiliteit.

4. Hoe zorg je ervoor dat organisaties klimaatverandering niet slechts zien als een vereiste?
Maak de klimaatuitdagingen tastbaar en concreet, waardoor de uitdaging en de impact die je kan maken beter te begrijpen is. Focus hierbij op de impact van klimaatacties, zodat je voor elke klimaatactie een gefundeerde beslissing kunt nemen. En voorkom dat je met een klimaatactie begint die alleen op de korte termijn dingen oplost, maar op de lange termijn juist een groter probleem creëert. Naarmate je beter weet waar jouw impact precies zit, kun je die impact vergroten.

Bovendien moeten we de urgentie hoog houden. Alle inspanningen die we nu doen, kunnen de urgentie voor nieuwe inspanningen en vooruitgang verwateren. Het is cruciaal dat we anticiperen en vooruitkijken naar de ontwikkelingen die nog moeten komen. En naast verplichtingen zijn er ook juist veel kansen voor bedrijven om positief bij te dragen aan bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen, producten, werkgelegenheid, werknemerstevredenheid en gezondheid.

5. Wat hoop je bereikt te hebben nadat COP28 is afgelopen?
Dat we met z’n allen naast overeenstemming over heldere, gedeelde ambities met een duidelijke boodschap, daadwerkelijke acties en heldere stappen identificeren waar vervolgens ook werk van wordt gemaakt. Als iedereen aan het einde precies weet: dit wordt van mij verwacht en zo kan ik eraan bijdragen, dan kunnen we belangrijke vooruitgang gaan boeken.

Hoewel de nadruk ook steeds meer ligt op de negatieve kanten, zie ik de toenemende aantallen bezoekers bij evenementen zoals COP28 als iets positiefs. Ik vind het bemoedigend om te zien hoe steeds meer mensen zich het hele jaar door inzetten voor het verlagen van onze ecologische footprint. Dat is een schril contrast met het verleden, toen de interesse nog minimaal was. De inzet die ik zie geeft me hoop en dat is zeker iets wat ik meeneem uit COP28.