Argent Energy breidt productie biobrandstof uit

Geplaatst op: 31 mei 2022

De Brits Nederlandse Biobrandstoffenproducent Argent Energy vervijfvoudigt haar capaciteit in de Amsterdamse haven met de bouw van twee nieuwe fabrieken. Met deze uitbreiding wil het bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het weg- en zeevervoer, en in het bijzonder de moeilijk te decarboniseren sector van zware voertuigen.

Foto Port of Amsterdam

Argent Energy produceert sinds 2005 biodiesel gemaakt van afval van organische vetten en oliën. In 2018, naast hun productievestigingen in Engeland en Schotland, investeerde het bedrijf in een biodieselfaciliteit in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het bedrijf zal met deze uitbreiding naar zijn productiecapaciteit de productie opschalen met zo’n 440.000 ton biodiesel per jaar. Hiermee kan het bedrijf vanuit de vestiging in Amsterdam in totaal 540.000 ton biodiesel per jaar leveren.

Klimaatdoelstellingen
De uitbreiding van de productiecapaciteit is een belangrijke stap op weg naar de 55% CO2-reductiedoelstelling van de Europese Commissie en de Amsterdamse plannen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op Europees niveau is zo’n 25% van de CO2-emissies afkomstig van de transportsector. Het gebruik van biobrandstoffen kan dit percentage flink terugbrengen.

Staat van dienst
De Europese Unie heeft recent nieuwe klimaatdoelen gesteld met de presentatie van de Fit for 55-plannen. Onderdeel daarvan is een herziening van de Renewable Energy Directive II (REDII), met als doel om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix te verhogen tot 40% in 2030. De transportsector kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door gebruik te maken van biodiesel: over de gehele productieketen leidt het gebruik van biodiesel tot zo’n 84% minder CO2-uitstoot dan het gebruik van conventionele diesel.

Amsterdamse ambities
“Schone mobiliteit is een cruciale schakel om de klimaatdoelstellingen te halen”, aldus Erik Rietkerk, CEO van Argent Energy. “Nederland heeft een sterke staat van dienst in het ondersteunen van het gebruik van de meest duurzame biodiesel en met de uitbreiding van zijn productiecapaciteit kan Argent Energy een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse, Amsterdamse en Europese ambities voor decarbonisatie van transport.”