Circulair jaarprogramma voor de boeg!

Geplaatst op: 11 februari 2022

Dit is de week van de circulaire economie. We vragen Giulietta Cohen, bij ORAM verantwoordelijk voor Energietransitie & Circulair, ons mee te nemen in de circulaire economie van de haven van Amsterdam.

Hoe staan we ervoor?
In 2020 hebben verschillende circulaire bedrijven, ORAM en Port of Amsterdam de handen ineengeslagen met het oprichten van het Netwerk Circulair. Want industriële circulariteit stond nog onvoldoende op de kaart, terwijl de haven juìst deze bedrijven huisvest en plek biedt aan bedrijven voor opschaalbare initiatieven. Het netwerk gaat zich de komende jaren inspannen om in Amsterdam het ideale ondernemers klimaat te ontwikkelen voor pioniers en circulaire innovaties.

Wat vragen we de overheid?
Deze circulaire ambities opschalen kunnen we als bedrijfsleven niet alleen, we hebben de overheid daarbij nodig. Zo vragen we beschikbaarheid van elektriciteit voor circulaire vestigingen en uitbreidingen en voldoende geluids-, geur- en milieuruimte. Ook zijn vergunningsprocessen en regelgeving toegespitst op de lineaire economie. Daarom vragen we om wetgeving die toestaat dat afvalstoffen ook geclassificeerd kan worden als grondstof, een circulariteitstoets voor regelgeving en het zoeken naar versnellingsmogelijkheden in de doorlooptijd van vergunningsverlening.

Wat ook helpt is een overheid als launching customer. De gezamenlijke overheden zijn de grootste opdrachtgevers op het gebied van inkoop. Hiermee kunnen ze een push geven aan de markt voor circulaire producten. Tot slot pleiten we voor voldoende aanvoer van grondstoffen (feedstock) en een gelijk speelveld primaire en secundaire grondstoffen. Op dit moment moeten secundaire grondstoffen concurreren met primaire grondstoffen. Primaire grondstoffen zijn vaak goedkoper, omdat de externe milieukosten vaak nauwelijks worden meegerekend. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld, aangezien eindgebruikers keuzes voornamelijk baseren op eindprijzen van producten.

Hoe ziet het circulair jaarprogramma 2022 eruit?
Het Netwerk Circulair is een initiatief van ORAM – Ondernemend Amsterdam en Port of Amsterdam. Het doel is een gemeenschappelijke groeiagenda voor versnelling van de circulaire transitie. Dat doen we door bedrijven die circulair (willen) werken samen te brengen, bedrijven op de kaart te zetten en knelpunten en versnellingsmogelijkheden op een rij te zetten. De bedrijven in de coalitie komen zowel uit de chemische als mechanische circulariteit. Bovenstaande vragen aan de overheid zetten wij komend jaar op de agenda door middel van verschillende thema bijeenkomsten.

Rondje langs circulaire bedrijven
In onderstaande aflevering gaat het programma Netwerk Circulair op bezoek bij Granuband, dat al sinds de jaren negentig van banden nieuwe producten maakt. Daarmee is het in Nederland het enige bedrijf dat én inzamelt én recyclet én produceert. Daarnaast is Granuband deelnemer van de Coalitie Circulair.