De Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (CES NZKG)

Geplaatst op: 26 november 2021

De Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) geeft zowel de industrie als de netbeheerders en het Rijk meer inzicht in de verduurzamingsplannen van de bedrijven in het NZKG. De ambitie is om de huidige CO2-uitstoot te halveren in 2030 en naar bijna nul terug te brengen in 2050.

Na het indienen van de CES op 15 september jl. staan we als bedrijfsleven Noordzeekanaal gebied aan het begin van de volgende stap, de uitvoeringsfase. Wat is er nodig om de ambitie en de projecten te realiseren? Tijdig beschikbare energie-infrastructuur, voldoende aanbod van energie, maar ook financiële middelen en oplossing van knelpunten in wet- en regelgeving. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen industrie, netbeheerders en overheden.

Welke vervolgstappen zijn nodig om gezamenlijk tot uitvoering van de ambities te komen? Lees hier meer over de CES.