Energiecrisis in Europa – het noodpakket voor bedrijven vanuit Brussel en Den Haag

Geplaatst op: 9 november 2022

Het zijn kordate stappen die Europa recentelijk heeft genomen. Naast het omvangrijke Fit-for-55 wetgevingspakket, is de Europese Commissie (EC) zeer actief betrokken bij de energiecrisis. Medio september kwam de EC met een concept noodpakket om de energiecrisis aan te pakken. Op 6 oktober stelden de Europese klimaatministers het noodpakket al vast.

Het noodpakket is vormgegeven in een verordening, wat betekent dat het pakket rechtstreekse werking heeft voor iedereen in de Europese Unie.

Het noodpakket verplicht EU-lidstaten om het bruto-elektriciteitsverbruik te beperken en in te grijpen in de leveringsprijzen voor elektriciteit. Om al die maatregelen te financieren, wil Europa de meeropbrengsten van producenten van onder meer zonne- en windenergie afromen door middel van een tijdelijk opbrengstplafond. Verder moeten olie- en gasbedrijven een zogenoemde solidariteitsbijdrage gaan betalen. Bij de uitwerking van deze maatregelen heeft Nederland nog enige ruimte voor eigen invulling. Zie voor meer achtergronden ook ‘EU Commissie grijpt in om hoge energieprijzen aan te pakken’.

Daarnaast zijn in Nederland met het Belastingplan 2023 ook de nodige klimaat- en energiemaatregelen voorgesteld. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld een prijsplafond in 2023 voor energie voor alle huishoudens en een deel van het MKB. Volgens het kabinet kunnen minimaal 100.000 bedrijven steunen op het prijsplafond voor gasverbruik en minimaal 250.000 bedrijven op het prijsplafond voor elektriciteit. In goed overleg met de energieleveranciers is al overeengekomen dat kleinverbruikers in november en december 2022 een korting op de energierekening ontvangen van gemiddeld € 190 per huishouden.

Verder wordt een specifieke, tijdelijke subsidieregeling (TEK) voor het energie-intensieve MKB ingevoerd. De vergoeding bedraagt dan een (nog te bepalen) percentage van de kostenstijging in dit jaar en in 2023 boven een referentieprijs. De TEK kan waarschijnlijk pas het tweede kwartaal van 2023 open. Met de winter in het vooruitzicht, is de inzet van het kabinet om vanaf november 2022 al maatregelen gereed te hebben om (tijdelijk) de bedrijfslasten te verlagen. Zie hier een overzicht van alle maatregelen uit het Pakket Belastingplan 2023.

Ten slotte lijkt het erop, met enig voorbehoud, dat het – alleen in 2023 – weer tijdelijk mogelijk wordt voor 50% willekeurig af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. De regeling is in feite hetzelfde als de tijdelijke willekeurige afschrijving zoals deze was vormgegeven in het kader van de kredietcrisis. Voor ondernemers die duurzame investeringen overwegen, kan het daarom interessant zijn deze investeringen in 2023 te doen.