Eurotank Amsterdam zet grote stap richting de energietransitie

Geplaatst op: 1 juni 2021

Eurotank Amsterdam (ETA) zet belangrijke stappen in haar ambitie om in opslag van hernieuwbare energie te voorzien door te investeren in het ombouwen van gasolie-tanks. Deze tanks worden geschikt gemaakt voor de opslag van biobrandstoffen, gemengde biobrandstoffen en Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). De totale capaciteit van het project is 75.000 kubieke meter en de eerste fase wordt aan het einde van dit jaar in gebruik genomen.

Foto Terminal Eurotank Amsterdam (ETA)

Naast het ombouwen van de bestaande tanks ontwikkelt ETA een geschikte infrastructuur voor de duurzame brandstoffen. Zo worden de steigers en laadarmen dit jaar geüpgraded en wordt er een nieuw truckverlaadstation gerealiseerd.

ETA draagt met deze vernieuwingen bij aan de energietransitie van Port of Amsterdam. Hernieuwbare energie en duurzame grondstoffen zijn volgens het Amsterdams havenbedrijf de essentiële pijlers voor een nieuw energie-en industrieel systeem. De ontwikkelingen bij Eurotank sluiten aan bij de ambities van het havenbedrijf om uit te groeien tot een moderne energiehaven.

Oudste terminal van Amsterdam
De terminal van EuroTank Amsterdam -onderdeel van internationaal tankopslagbedrijf VTTI- is een van de oudste terminals in de Amsterdamse haven. Op de locatie staan momenteel ruim 210 stalen tanks met een gezamenlijke inhoud van ruim 1,3 miljoen kubieke meter. Deze worden gebruikt voor de opslag van benzine, gasolie, diesel en kerosine. Er zijn op het terrein ook faciliteiten voor het mengen van de grondstoffen. telt momenteel meerdere aanlegsteigers voor grote zeeschepen en binnenvaartschepen. Het terrein heeft goede aansluitingen op het wegennet en op de spoorwegen.