Geen gebrek aan Amsterdams lef

Geplaatst op: 27 juni 2022

“In deze haven hebben we het trouwens alleen maar over groene waterstof”, trapt Eduard de Visser van Port of Amsterdam de varende editie van ‘Talks Energietransitie Amsterdam’ (TET) af. Aanwezig is dit keer een internationaal gezelschap van bedrijven aangesloten bij het ‘Decarb Connect Network’ en bij TET.

Varen en vernieuwen
Terwijl de boot langs kades met energieopslagtanks en afvalbergen voor recycling vaart, gaat het binnen op de boot over de waterstofprojecten in regio Amsterdam. Die zijn indrukwekkend veel en groot: Robert van Tuinen van Gasunie licht toe hoe zij aan de slag zijn met de ontwikkeling van het ‘waterstof’ netwerk. Waar het bedrijf ooit vooral bekend stond om het transport van gas, storten zij zich nu ook vol op het realiseren van een complete infrastructuur voor waterstof in Nederland en het noorden van Duitsland. Al in 2026 moeten er leidingen in het Noordzeekanaalgebied liggen en is deze regio verbonden met Rotterdam en Noord-Nederland inclusief vertakkingen richting Duitsland.

Open hart
Mark Denys van Tata Steel Nederland neemt de deelnemers vervolgens mee in de ongelofelijke transitiereis van het staalbedrijf: het vervangen van hun twee hoogovens door nieuwe installaties die ruwijzer maken met waterstof of aardgas in plaats van met kolen. Waar andere landen vaak kiezen voor het toevoegen van een duurzame installaties aan hun productieproces om deze dan eerst eens een tijdje te laten meedraaien voordat ze een traditionele hoogoven vervangen, doet Tata Steel dat direct. “En dat terwijl de winkel 24/7 open blijft”, zeg Mark Denys, “Het is als een openhartoperatie.” Wie beweert dat de staalindustrie traditioneel is, heeft het mis, blijkt bij deze TET-talk: dit is hightech innoveren in transitie.

Hollandse ‘green’ unicorns
Maar hoe financieren we zulke hightech bedrijven die noodzakelijk zijn voor de vergroening en digitalisering van de maakindustrie, terwijl ze ook heel veel budget en een lange ontwikkelingstijd nodig hebben? Daar gaat Samir Ahmad van Deeptech Equity NL op in tijdens de laatste TET-talk van de ochtend. “De energietransitie kunnen we niet alleen realiseren met software, daar is een slimme combinatie van hardware en software voor nodig”, legt hij de deelnemers uit. Nederland als ‘klein landje’ is bovendien interessant voor niet-Europese investeerders. De kennis, het lef, het talent en de technologie hebben eerder voor Nederlandse unicorns, private bedrijven met een waarde van tenminste 1 miljard euro, gezorgd. “Maar, waarschuwt Ahmad, we verliezen op het moment deze cruciale hightech bedrijven aan niet-Europese partijen door een structureel gebrek aan een volwaardig financierssysteem in ons land. Daardoor lopen we het risico technologische afhankelijkheid te creëren in de energietransitie.” Werk aan de winkel dus voor alle stakeholders, want een van de grootste investeerders ter wereld Larry Fink van Blackrock zegt niet voor niets: de toekomstige unicorns zijn energietransitiebedrijven.

Het was een ochtend vol kennis, lef en samenwerking: de ingrediënten van het platform TET Amsterdam. De energietransitie versnellen? We doen het al.

Klik hier voor de foto’s.