Groene productie staal

Geplaatst op: 26 november 2021

Uit de onafhankelijke studie van Roland Berger blijkt dat de ambitie van Tata Steel om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FNV en Tata Steel om te toetsen of het plan Groen Staal van de FNV en de werknemers realistisch is. Na de eerste stap, waarin wordt overgeschakeld naar gas, kan de stap naar waterstof worden gezet. Belangrijke voorwaarde is wel dat alle lokale en nationale overheidspartijen meewerken.

De studie van Roland Berger laat zien dat het mogelijk is om al voor 2030 over te stappen op de Direct Reduced Iron technologie (DRI). Via deze technologie wordt ijzer geproduceerd op basis van aardgas of waterstof in combinatie met elektrische ovens.

Hans van den Berg, directievoorzitter Tata Steel Nederland (TSN): “Wij zijn blij met de adviezen uit het Roland Berger rapport. We werken hard om waterstof nog eerder in te zetten dan in het rapport wordt aangegeven. We zien ambitieuze tijdlijnen die zijn neergezet. Als we die halen, heeft het onze voorkeur om meteen waterstof in te zetten. We doen nu al veel voorbereidend werk. Te denken valt aan het inzichtelijk krijgen welke installaties nodig zijn en hoe die in te passen op het terrein. En het opstarten van het vergunning traject. Wij kunnen zo bovendien een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van de waterstof economie en op die manier ook de impact op de leefomgeving verder terugbrengen. De uitvoering van Roadmap Plus zet op dit vlak al een grote stap tussen 2022 en 2025.”

Het neerzetten van een DRI installatie betekent dat het huidige proces van ijzer smelten met hoogovens, in combinatie met kooks- en gasfabrieken, ophoudt. Vanaf het moment dat de nieuwe installaties in werking zijn, kunnen verschillende fabrieken op het terrein sluiten, waardoor overige emissies verder zullen afnemen.

Cihan Lacin, bestuurder FNV Tata Steel: “We zijn verheugd dat het eindrapport bevestigt dat de route “Groen Staal”, haalbaar is. Ook Tata Steel begreep snel dat deze route de toekomst van het bedrijf maximaal waarborgt. Het is nu zaak om alles in werking te stellen om die groene en duurzame route zo snel mogelijk op te tuigen. Dat kan niet zonder hulp vanuit de overheid. We roepen als FNV dan ook alle belanghebbende partijen op om samen op te trekken en zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over tijdslijnen, technologische keuzes en de effecten op korte, en lange termijn. Dat verdient Tata Steel en alle werknemers van het bedrijf als ook de omwonenden.”

Uit het rapport blijkt dat Tata Steel zo snel mogelijk moet beginnen om alles gerealiseerd te krijgen. De overheid is aan zet als het gaat om de versnelling van het doorlopen van de benodigde vergunning trajecten. Maar ook ten aanzien van de inrichting van de infrastructuur voor waterstof. Er moet meer aandacht komen voor het ontwikkelen van de benodigde wet- en regelgeving ten behoeve van de energietransitie.

Op verzoek van de FNV wordt daarnaast gesproken over een Sociaal Contract Groen Staal. Lacin: “Samen met de directie willen we dit contract opstellen waarmee we de belangen van de medewerkers tijdens en na deze transitie borgen. Want deze grote verandering van het productieproces heeft directe gevolgen voor het werk van de werknemers van Tata Steel.”

Klik hier voor het rapport