Haven en industrie wil Amsterdamse circulaire economie versterken

Geplaatst op: 6 juni 2020

De Amsterdamse haven en industrie kunnen een grote bijdrage leveren aan de circulaire economie. Vanuit de ORAM-leden die in de circulaire economie actief zijn, is er behoefte om meer gezamenlijk op te trekken, en ook Port of Amsterdam wil graag samenwerken. Doel is het ophalen en verder brengen van concrete initiatieven en het delen van kennis en ervaring tussen circulaire ondernemers en ondernemers die circulaire ambities hebben. Ook signaleren en agenderen bedrijven knelpunten die beperkend zijn voor hun ambities.

Door bedrijven samen te brengen komen nieuwe initiatieven sneller van de grond, worden ze concreter en mogelijk grootschaliger. Te denken valt aan het hergebruiken van organische reststoffen, het recyclen van plastic naar brandstof en het hergebruiken van CO2.

De circulaire economie vraagt om een andere vorm van aanpakken, zeker wanneer dit gebeurt op industriële schaal. We zien dat men de neiging heeft om bij een circulaire economie te denken aan deelplatforms, kringloopwinkels en repairshops. Terwijl de circulaire economie op deze schaal ook impact kan maken als het gaat om bijvoorbeeld geluid, geur en stof.

“Alleen door de industrie intensief te betrekken kunnen we circulaire stappen maken, koploper worden als circulaire hub en blijft de ambitie van een circulair Amsterdam in 2050 een realistisch doel. De potentie is er. Daarvoor is wel ruimte nodig, zowel milieuruimte als fysiek.”

Kortgeleden is de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het bijbehorende innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 2020-2021 vastgesteld. Mede dankzij ORAM is daarbij een breed gedragen motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om met de Amsterdamse industrie te gaan samenwerken.

Bedrijven als Greenergy, AEB, Renewi, PARO, ICL, Waternet, IGES/BEN, Voorbij Prefab, Ozinga advocaten en TNO hebben zich inmiddels aan deze samenwerking verbonden. Vindt u het ook interessant om mee te doen? Neem dan contact met ons op.