Het net ophalen voor netcongestie

Geplaatst op: 18 juni 2024

In de TET nieuwsbrief willen we jullie structureel informeren over netcongestie voor onze regio. We vragen daarom aan een vast panel om te reageren op de actuele stand van zaken. Het panel bestaat uit Dorine Bosman, CiO Port of Amsterdam, Leone Klapwijk, advocaat en partner Van Doorne en Paul van Engelen, Regio Lead Amsterdam van Liander.

Eerst terug naar vorig jaar; op 18 oktober 2023 heeft TenneT voor heel Noord-Holland een vooraankondiging van congestie gedaan. Sindsdien komen ook alle aanvragen in Noord-Holland op een wachtlijst. Op dit moment is TenneT volop bezig met het congestieonderzoek. De planning is dat de resultaten hiervan in september 2024 gepresenteerd worden. Dit zal meer inzicht geven in de duur en omvang van de TenneT congestie.

Gelukkig wil het nieuwe kabinet het volle stroomnet snel uitbreiden. De Energiewet is met overgrote meerderheid aangenomen, dit verstrekt het handelingsperspectief en de rechtspositie van energie eindgebruikers. Met een voorstel voor aangepaste regelgeving kunnen vergunningsprocedures bij nationale en regionale energieprojecten tot 1,5 jaar worden versneld. Het is mogelijk om te reageren op dit voorstel.

Wat vind ons expertpanel hiervan?

“Met het aannemen van het wetsvoorstel Energiewet door de Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een toekomstbestendige(re) wet. De Energiewet biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit om samen te kunnen werken en zo de transitie van fossiel naar hernieuwbaar te kunnen maken. In onze praktijk komen we partijen tegen die door netcongestie geen (uitbreiding van) transportcapaciteit kunnen krijgen terwijl ze dit bijvoorbeeld hard nodig hebben voor de elektrificatie en verduurzaming van hun bedrijfsprocessen. Doordat onder meer cable pooling (uitleg) en groepstransportovereenkomsten mogelijk worden gemaakt, biedt dit wetsvoorstel (als de Eerste Kamer ook groen licht geeft) het nodige perspectief voor onze cliënten.” aldus Leone van Klapwijk.

‘Vanuit Port of Amsterdam en de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) zijn we verheugd dat deze nieuwe wet is aangenomen, omdat dit de mogelijkheden verruimd om groepscontracten aan te gaan en dus slimmer om te gaan met bestaand netcapaciteit. ECAH heeft inmiddels 30 lid bedrijven en wij blijven graag meer leden verwelkomen om samen meer ruimte te creëren op het volle stroomnet.’Dorine Bosman.

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en Liander gaan de pilot die nu loopt in het gebied Westhaven en IJpolder uitbreiden naar Ruigoord. ‘Hiermee kunnen ook bedrijven die zijn aangesloten op het Liander-station Ruigoord gebruik gaan maken van een capaciteitsbeperkend contract en vervolgens gaan samenwerken op basis van een groepscontract,’ licht Paul van Engelen toe.

De gezamenlijke netbeheerders hebben nieuwe netcapaciteitskaarten, wachtrij-informatie en een uitvoeringsdashboard gepubliceerd. Hiermee krijgen bedrijven beter inzicht in de situatie op het elektriciteitsnet. Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie Netbeheer Nederland: ‘Vandaag laten we in meer detail dan ooit zien hoe het in elke provincie en elke gemeente staat met het net. We laten zien hoe groot de wachtrij eventueel is en wat de netbeheerders doen en gedaan hebben om de uitdagingen van de energietransitie op te lossen.’

Meer info:
TenneT publiceert maandelijks een update:

  • https://magazines.tennet.eu/nieuwsbrief-netcongestie-juni-2024/update-congestiemanagement-onderzoeken
  • https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/stand-van-de-uitvoering