HyCC lanceert 500 megawatt waterstofproject in de haven van Amsterdam

Geplaatst op: 13 juli 2022

HyCC lanceert in samenwerking met Port of Amsterdam het project H2era voor de bouw van een groene waterstof fabriek van 500 megawatt in het havengebied van Amsterdam. Daarmee wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied om de industrie en mobiliteit te verduurzamen.

“De inzet van waterstof is cruciaal om emissies te reduceren uit industrieën zoals staal, chemie en luchtvaart” zegt Marcel Galjee, Managing Director HyCC. “Met project H2era kunnen we een belangrijk deel van de benodigde waterstof lokaal produceren en het fundament leggen voor een duurzame waterstofeconomie in de regio Amsterdam.”

Voornemen is dat HyCC de nieuwe fabriek in 2027 bedrijf zal nemen in de Amsterdamse haven. HyCC en Port of Amsterdam hebben hiervoor een eerste haalbaarheidsstudie afgerond. Het project wordt de komende maanden verder uitgewerkt tijdens de studiefase (pre-FEED).

H2era zal water splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse op basis van duurzame stroom. De fabriek zal worden aangesloten op wind op zee via het hoogspanningsnetwerk van TenneT, waarmee belasting van het lokale netwerk wordt voorkomen.

De waterstof zal onder andere worden gebruikt voor verduurzaming van bestaande industrieën in het Noordzeekanaalgebied en kan worden ingezet voor groene mobiliteit. Hiervoor lopen gesprekken met verschillende partijen. Ook kan de fabriek in de toekomst worden aangesloten op het landelijk waterstofnetwerk om uitwisseling tussen industriële clusters mogelijk te maken.

Dorine Bosman, Chief Investment Officer van Port of Amsterdam: “De 500 megawatt aan groene waterstofproductie is een enorme verrijking voor de waterstofeconomie. De Amsterdamse haven versterkt daarmee haar positie als koploper in de transitie naar een duurzame, circulaire economie.”

De verduurzaming van de industrie en mobiliteit in de regio vraagt om grote hoeveelheden groene waterstof, zoals voorzien in de Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied. Lokale waterstofproductie op basis van groene elektriciteit speelt daarmee een essentiële rol in de transitie. Op termijn zal in aanvulling hierop import van groene waterstof noodzakelijk zijn.

HyCC werkt ook al samen met Port of Amsterdam en Tata Steel aan project H2ermes, voor de realisatie van een 100 megawatt waterstoffabriek op het terrein van Tata Steel IJmuiden.

Over HyCC
HyCC (the Hydrogen Chemistry Company) is een leidende industriële partner voor de veilige, betrouwbare en betaalbare levering van groene waterstof en oplossingen voor circulaire chemie. Daarmee willen wij de transitie naar een koolstofvrije industrie mogelijk maken. Voortbouwend op meer dan 100 jaar ervaring in elektrolyse en ons leiderschap op het gebied van veiligheid, realiseren we baanbrekende projecten voor waterelektrolyse om industrieën te voorzien van koolstofvrije waterstof uit hernieuwbare energie en water. Van het maken van duurzaam staal tot circulaire vliegtuigbrandstoffen – wij geloven dat groene waterstof de sleutel is om een groeiende bevolking te voorzien van essentiële producten zonder CO2-uitstoot, om zo duurzamere economische ontwikkeling te realiseren. HyCC is een joint venture van het Europese chemiebedrjif Nobian en de Green Investment Group van Macquarie.

Over Port of Amsterdam
Port of Amsterdam wil een toonaangevende Europese zeehaven zijn die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving. De haven is een logistieke hub voor internationale en nationale handelsstromen, alsook voor lokale stadsdistributie. De haven richt zich op groei van bio- en synthetische brandstoffen, waterstofactiviteiten, circulaire industrie en maakindustrie. In 2025 moet de non-fossiele omzet zijn toegenomen tot 65 procent, in 2030 is de Amsterdamse haven kolenvrij en voor 2050 wordt gestreefd naar een klimaatneutrale haven. Deze transitie zorgt ervoor dat overslag niet langer leidend is. In 2020 bedroeg de overslag 75 miljoen ton en 91 miljoen ton voor alle Noordzeekanaal-havens. De vierde haven van West-Europa levert toegevoegde waarde door 68.000 mensen werk te bieden bij haven- en havengerelateerde bedrijven. Door te innoveren werkt de haven aan een vlotter en transparanter scheepvaartproces en minder CO2-uitstoot van haven en scheepvaart. Port of Amsterdam werkt intensief samen met klanten en partners om de haven sneller, slimmer en schoner te laten opereren. Iedere dag dus een beetje beter.