Lancering H2A markeert mijlpaal in groene waterstofketen Amsterdam

Geplaatst op: 10 juli 2023

H2A, Hydrogen to Amsterdam,  is officieel gelanceerd tijdens een symposium met 250 mensen in Theater Amsterdam op 4 juli 2023. Het symposium bracht alle verschillende spelers samen die betrokken zijn bij het realiseren van de importketen voor groene waterstof in regio Amsterdam.

Voor de Engelse versie lees hier.

Het was de eerste keer dat visionairs, politici, kennisinstituten, terminals, producenten, transporteurs, afnemers en havens op één podium verschenen om de toekomst van groene waterstof te verkennen, met Amsterdam als aanjager voor het Noordzeekanaalgebied en de rest van Europa. Het symposium werd afgesloten met de lancering van Stichting H2A, waarbij Diederik Samsom de countdown leidde en alle deelnemers op het podium hun steun betuigden voor het stimuleren van de toekomst van waterstof.

Krachten bundelen voor de toekomst van waterstof
H2A is een internationaal consortium met acht leden die meerdere schakels in het groene waterstof-ecosysteem vertegenwoordigen. De missie is duidelijk: het tot stand brengen van een groene waterstofketen die jaarlijks één miljoen ton 100% groene waterstof naar en door de haven van Amsterdam importeert. Alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan worden bereikt door samenwerking te bevorderen, bestaande infrastructuur te gebruiken en ontwikkeling te versnellen.

Samenwerking is noodzakelijk
Earl Goetheer, CTO HighTechXL, gaf in zijn Talk aan dat we de kracht van waterstof alleen kunnen benutten door samen te werken: ‘Waterstof is de sleutel tot het verbinden van onze haven met de toekomst. We kunnen dit alleen doen door op een andere manier samen te werken’. De enige manier om vooruit te komen is door samen vooruit te gaan. Ramon Ernst, Managing Director van Evos, vulde aan dat H2A draait om het opbouwen van relaties over sectoren en regio’s heen: ‘Het H2A platform zorgt ervoor dat we banden leggen tussen alle relevante partijen.’

‘Samenwerking gaat boven concurrentie op het gebied van groene waterstof’, zei Alice Krekt, directeur NL Hydrogen: ‘In dit geval hebben we geen concurrentie nodig, alleen samenwerking. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Overheidsinstanties en het bedrijfsleven moeten veel meer samenwerken om de totstandkoming van de groene waterstofketen als voertuig voor decarbonisatie te versnellen.’

Ambitieus
De import van één miljoen ton groene waterstof is een duidelijk doel. Dorine Bosman, CIO van Port of Amsterdam, lichtte toe: “Eén miljoen ton is een groot doel, maar het is een doel waar mensen zich achter kunnen scharen. Het is groot genoeg om van te dromen.”

Hoewel de doelstelling van één miljoen ton ambitieus lijkt, relativeerde Misha Valk, hoofd capaciteitsontwikkeling SkyNRG: ‘We hebben acht miljoen ton groene waterstof nodig in 2050 om de Europese luchtvaart duurzamer te maken.’

Op weg naar verandering
‘Een ambitieus doel is nodig voor pioniers die het goede voorbeeld willen geven’. Brigit Gijsbers, plaatsvervangend directeur-generaal Burgerluchtvaart en Maritieme Zaken bij het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, licht toe: ‘Je hebt voorbeelden als Samskip nodig om het goede voorbeeld te geven aan de rest van de scheepvaartsector.’

Samskip heeft twee waterstofschepen besteld voor zijn West-Europese routes. Ze zullen tot de allereerste nul-emissie containerschepen ter wereld behoren. Kari-Pekka Laaksonen, CEO Samskip: ‘We zijn erg trots op ons initiatief om het voortouw te nemen en te pionieren met Sea Shuttle. Wij geloven dat waterstof de toekomst is voor grote schepen en schepen die lange afstanden afleggen.

In de industriële sector kiest Tata Steel er bewust voor om voorop te lopen. Paul Vonk, H2 lead Tata Steel, voorziet een circulaire toekomst waarin waterstof een drijvende kracht is: ‘We gaan voor schoon en groen. Tata gaat zelfs circulair. Er is nog zoveel te doen en je kunt het momentum voelen. Het gebruik van waterstof wordt een groot onderdeel van de energietransitie. Daarom werken we actief samen met elke schakel in de waardeketen op weg naar de nieuwe waterstofeconomie.

Amsterdam heeft de puzzelstukjes in handen
Amsterdam heeft een unieke positie om regionale, nationale en internationale groene waterstofketens te realiseren, grotendeels dankzij de bestaande infrastructuur. De haven heeft geschikte locaties en infrastructuur om vloeibare en vaste organische waterstofdragers, vaste anorganische waterstofdragers en vloeibare waterstof te ontvangen, op te slaan en te distribueren. De regio Amsterdam onderscheidt zich door de aanwezigheid van een zeehaven, de luchthaven Schiphol en grootschalige industrie. Dit betekent dat alle benodigde infrastructuur – terminals, pijpleidingen en andere systemen – al aanwezig is. De haven heeft bovendien directe verbindingen met drie van de negen Europese transportcorridors. Dit alles maakt Amsterdam perfect gesitueerd als hub voor de levering van groene waterstof aan het Noordwest-Europese achterland.

Jurriaan de Jonge, Director Fuel KLM, zegt dat om de importketen op gang te krijgen stimuleringsmaatregelen nodig zijn. Amsterdam heeft veel te bieden; veel van de puzzelstukjes liggen hier. Nu nog  de waterstofimport op gang krijgen.’

Ramon Ernst is van mening dat infrastructuur van vitaal belang is in het overgangsproces: ‘Bij Evos is het onze taak om de infrastructuuroplossing te bieden. We streven ernaar om bestaande infrastructuur te gebruiken, zodat we de waterstof naar de mensen kunnen brengen die het nodig hebben. We ontwikkelen ook de benodigde nieuwe infrastructuur en begeven ons in de engineeringsfase van de ontwikkeling van een installatie voor het vrijgeven van waterstof.

Ellen Ruhotas, hoofd van New Energy Products Zenith Energy Terminals, vult aan dat infrastructuur een beslissende factor is: ‘Infrastructuur is essentieel. Het indrukwekkende is dat we hier vandaag een toeleveringsketen hebben die meerdere locaties en gebruikers omvat.’

Changing the game
Alle organisaties, industrieën, sectoren en academici waren het erover eens dat er geen tijd te verliezen is en dat snel actie moet worden ondernomen. H2A moet concrete en snelle vooruitgang boeken om de waterstofimport op gang te brengen en de energietransitie te stimuleren. Robuuste regelgeving, mandaten en subsidies zijn ook nodig om de overgang naar groene waterstof te versnellen.

Diederik Samsom, Chief of Staff van Frans Timmermans,  Executive Vice President van de Europese Commissie, hield een dringend pleidooi om nu te handelen: ‘Als Europeanen zetten we een tandje bij. We moeten ervoor zorgen dat er vraag is naar waterstof. Industrieën moeten er zeker van zijn dat de waterstof beschikbaar zal zijn.’ Hij riep iedereen op die betrokken is bij de ontwikkeling van de groene waterstofwaardeketen: ‘Herzie je plannen. Wees niet zelfvoldaan, maar onderneem beslissende actie. We moeten een tandje bijzetten.’H2A

Het H2A consortium bestaat uit Port of Amsterdam, Evos Amsterdam, Zenith Energy Terminals, Hydrogenious (Duitsland), Electriq Global (Israël), Gemeente Amsterdam, SkyNRG en Programmabureau Noordzeekanaalgebied. De leden zetten zich in voor het realiseren van een 100% groene en veilige waardeketen voor transport, opslag en distributie van groene waterstof in de haven van Amsterdam en de industriële regio’s in het binnenland, zoals het Ruhrgebied. De H2A consortiumleden hebben gezamenlijk meerdere initiatieven aangekondigd voor grootschalige projecten en samenwerkingen.