‘Minister Jetten: Tankopslag cruciaal voor leveringszekerheid en succesvolle energietransitie’

Geplaatst op: 8 november 2022

Niet alleen in het huidige energiesysteem, maar ook in de toekomstige energiesystemen is een belangrijke rol weggelegd voor tankopslagbedrijven. Dat was de boodschap van Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, tijdens een VOTOB-bijeenkomst op 7 november. Minister Jetten nam een strategische visie op de tankopslagsector in ontvangst, geschreven door het Haags Centrum voor Strategische Studies.

Overlappende systemen
Ramon Ernst (Managing Director bij tankopslagbedrijf Evos en lid RvA TET Amsterdam) benadrukte namens de sector dat er tijdens de energietransitie een periode van overlap zal zijn: ‘Onze rol is tweeledig: bijdragen aan leveringszekerheid en het mogelijk maken van de energietransitie. De uitdaging voor de komende decennia is om twee energiesystemen tegelijkertijd in de lucht te houden. En dat vraagt ook om investeringen in beide systemen.’

De transitie zal geen sprong van het ene energiesysteem naar het andere zijn, maar fossiel en zerocarbon zullen een hele tijd naast elkaar blijven bestaan. Dat was ook de kernboodschap van Lucia van Geuns (strategisch energieadviseur bij het Haags Centrum voor Strategische Studies). ‘Het is een evenwichtsoefening, een ongenadig lastige taak. Zowel voor de tankopslagsector als voor de hele samenleving.’

Voorloper in certificering
Vanuit waterstofproducerende landen wordt met veel interesse naar Nederland gekeken, vertelde Minister Jetten vervolgens. ‘Dat heeft deels te maken met de kwaliteit van de tankopslagsector in de Nederlandse economie en deels met bewegingen die we als kabinet hebben ingezet, zoals de aanleg van de hydrogen backbone samen met Gasunie.’ Maar volgens Jetten speelt ook het certificeren van toekomstige energiedragers hierin een belangrijke rol.

Minister Jetten: ‘Onlangs heb ik in Berlijn meegedeeld dat Nederland voor 300 miljoen euro wil gaan deelnemen in het Duitse initiatief H2Global. Er komt een Nederlands-Duitse tender waarin we landen uitdagen om groene waterstofproductie op te zetten plus de supply chain naar Nederland en Duitsland toe. Mijn telefoon staat sinds die aankondiging roodgloeiend van landen die waterstof willen produceren en verschepen naar Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we de sterke positie van de tankopslagsector kunnen behouden als we dat in nauwe samenwerking weten uit te werken.’