Column: Opladen tijdens de vakantie, maar met welke energiebron?

Geplaatst op: 26 juli 2023

De vakantieperiode is begonnen. Voor velen van ons een moment voor reflectie en het opladen met nieuwe energie.

Beste lezers,

De vakantieperiode is begonnen. Voor velen van ons een moment voor reflectie en het opladen met nieuwe energie.

Een toepasselijke vraag tijdens deze reflectie: wat wordt de schonere energiebron, aan welke stekker laden we op? Kijkend naar de energietransitie kunnen we die vraag nog niet volledig beantwoorden. De schonere energiedragers zijn nog niet beschikbaar of de route is aan verandering onderhevig. Zo zagen we dat Tata Steel nu ook naar een andere route richting groene staalproductie kijkt, maar wél met dezelfde klimaatambities.

Vanuit de ontwikkeling van de toekomstige schonere energiedragers zien we in deze nieuwsbrief weer genoeg concrete CO2-reducerende projecten rondom het Noordzeekanaalgebied, zoals bio-methanol en ’s werelds eerste zero-emissie duwboot die Cargill in gebruik nam voor het vervoeren van cacaobonen in de haven.

Ook aandacht voor ‘file’, niet op weg naar de vakantiebestemming, maar op het elektriciteitsnet. Van Doorne licht de flexibele transportrechten en ‘Use it or Lose it’ toe. Op dit moment lopen namelijk veel ondernemers tegen de uitdaging aan dat netbeheerders de door hen gewenste hoeveelheid transportcapaciteit, of een uitbreiding van de bestaande capaciteit, niet beschikbaar heeft.

En dan nog het cruiseschip aan de stekker… Onlangs nog een €35 miljoen investeringsbeslissing om de cruiseschepen bij de PTA (Passenger Terminal Amsterdam) aan de walstroom te leggen. Zo neemt de Cruise het voortouw bij het verduurzamen van de scheepvaart van Amsterdam.

Afsluitend met (geïmporteerd) zonnig nieuws: we vierden de lancering van H2A (H2Amsterdam) wat staat voor de ambitie om 1 miljoen ton groene waterstof per schip te gaan importeren. In navolging van eerder gemaakte afspraken tussen Nederlandse en Spaanse partijen om de groene waterstofcorridor tussen het noorden en het zuiden van Europa te versterken. Zo stonden we op 4 juli jl. met meer dan 250 mensen op het podium om deze ambitie kracht bij te zetten. Cross sectoraal: van Masdar en Spanje tot scheepvaart en toekomstig (groot)gebruiker.

Met die energie ga ik de zomerperiode in. Namens ‘TET Energietransitie’ wens ik je een fijne zomer(vakantie) toe.

Hartelijke groet,
Giulietta Cohen