Pleidooibrief Hydrogen Hub

Geplaatst op: 26 november 2021

ORAM is onderdeel van Hydrogen Hub. Dit samenwerkingsverband streeft naar een sterke, energieneutrale industrie en economie op basis van waterstof. Een van de eerste wapenfeiten is de pleidooibrief naar het demissionaire kabinet voor extra middelen.

In het gebied zijn opschaling van regionale waterstofproductie, toevoer van waterstof uit de rest van Nederland en import van grote hoeveelheden waterstof voor 2030 noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Het Ronald Berger rapport, dat dit specifiek voor het Noordzeekanaalgebied onderbouwde, werd, samen met een begeleidende brief vanuit de samenwerkende industriële partijen en overheden in het Noordzeekanaalgebied, onlangs aangeboden aan de partijen die nu het nieuwe kabinet aan het vormen zijn.

In het verschenen rapport becijfert het onderzoeksbureau de regionale impact van de transitie naar waterstof. Want waterstof is cruciaal voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen en Nederland wil volop inzetten op de waterstof-economie. In de brief wordt duidelijk gemaakt dat de bestaande financiering vanuit de overheid niet voldoende is om de opschaling van de waterstofeconomie te realiseren. Daarom worden aanvullende middelen gevraagd.

TET
Dit onderwerp is natuurlijk bij uitstek geschikt om te behandelen bij TET, het initiatief van ORAM en Port of Amsterdam dat energietransitie concreet verder brengt. Specifieke updates vanuit de Hydrogen Hub en concrete waterstof projecten in het NZKG kunt u ook op TET website of tijdens TET events verwachten. Ook voor volgend jaar staan weer een aantal inspirerende events op de kalender om energietransitie onder de aandacht te brengen.

Waterstof
Waterstof is essentieel voor het voortbestaan van de lucht- en zeehavens en industrie. ORAM heeft zich daarom met een groot aantal andere partijen verenigd om de transitie naar waterstof te versnellen en de ambitie uitgesproken om als Metropool Regio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied in de komende decennia uit te laten groeien tot een internationale Hydrogen Hub. Door samen te werken in deze Hydrogen Hub zetten we een belangrijke stap naar de toekomst.

Waarom deze regio?
In de regio zijn de ideale ingrediënten aanwezig voor de transitie naar waterstof. Amsterdam is een van de grootste de brandstoffenhavens ter wereld. De industrie in het Noordzeekanaalgebied is toonaangevend. Het gebied heeft een luchthaven, zee en connectie met het achterland. Er ligt een omvangrijke gas- en brandstof-infrastructuur in de regio. En de top van de mondiale wetenschap op het gebied van waterstof huist in dit gebied.

Steun Hydrogen hub
Partijen die de brief ondersteunen zijn onderdeel van de Hydrogen Hub. Naast ORAM zijn dat onder meer: Tata Steel, Gasunie, Port of Amsterdam, Vattenfall, Nobian, Schiphol, Alliander, Metropoolregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Zaanstad Maakstad en projectbureau NZKG.