Rapport cruciale rol tankopslag

Geplaatst op: 16 maart 2022

De tankopslagsector is cruciaal voor een gezonde en robuuste economie. Dat blijkt uit het onderzoek dat het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS) deed naar tankopslagsector in opdracht van VOTOB, de Nederlandse vereniging voor tankopslagbedrijven.

Wat is de rol en functie van deze sector vandaag de én voor de toekomst, voor de energietransitie?

Lees meer

De vloeibare producten die we opslaan zijn van cruciaal belang voor de olie- en chemische industrie en zijn onmisbare grondstoffen voor voedsel, zeep, tandpasta, plastic voorwerpen, regenjassen, chips, zonnepanelen, medicijnproductie etc. etc. etc. en de energievoorziening in het algemeen. De rol en functie van de sector wordt tijdens perioden van crises nog groter. Dit werd duidelijk voor het grote publiek tijdens de corona-crises want ondanks verstoringen van de logistieke keten waren er genoeg voorraden aanwezig en in overvloed bestanddelen aan te leveren voor bijvoorbeeld desinfecterende middelen. Momenteel speelt tankopslag een belangrijke rol om te directe en (te) grote afhankelijkheid van andere delen van de wereld te voorkomen.

In het bijgaande rapport van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS) wordt uitgelegd hoe cruciaal die functie van tankopslag is voor Nederland en Europa:

  1. De opslag vormt een cruciale en onmisbare schakel in de Europese industrie.
  2. Het faciliteert de acute beschikbaarheid van vloeibare producten voor gebruik door burgers, kantoren, vervoer zoals auto’s en vliegtuigen en gebruik door defensie.
  3. Het versterkt Europa als energievoorziener van de wereld, waarbij de havens Rotterdam en Amsterdam bijzondere posities innemen; vanwege een nationale en Europese aanwezigheid van een moderne, slimme en complete keten van spelers zijn beide havens uitgegroeid tot toonaangevend in Europa en de wereld.
  4. Het verzorgt de strategische opslag met oog op tijden van crises.

Om de rol van de tankopslagsector voor de verschillende Europese politieke dossiers inzichtelijk te maken, verschijnt over enkele weken een tweede rapport ‘Tankopslag 2030’. Want de komende jaren verwacht de opslagsector een belangrijke bijdrage te leveren aan de transitie naar andere energiedragers zoals biobrandstoffen, synthetische brandstoffen en waterstof in al zijn vormen. Tegelijkertijd zal, het is immers een energietransitie, olie (en gas) nog een tijd lang een belangrijke bron van energie zijn voor Europa en zal het daarmee dus ook beschikbaar c.q. opgeslagen moeten blijven. Een derde rapport verschijnt dit voorjaar met het oog op de lange termijn ‘tankopslag 2050’ waarin volledig wordt ingegaan op nieuwe energiedragers en technologieën.

Links naar de rapporten:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met VOTOB-adviseur Pehr Teulings via teulings@votob.nl.