Reactie ORAM op strategie Amsterdam circulair 2020-2025

Geplaatst op: 9 april 2020

Deze week heeft het College van B&W de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021 vastgesteld. De gemeente heeft haar ambities voor een circulaire economie gekoppeld aan het zogenaamde donutmodel. Dit model is ontwikkeld door de Britse econome Kate Raworth. In het circulaire model verbindt ze economische, sociale en ecologische principes, met als doel brede welvaart.

De strategie van de gemeente wordt opgebouwd vanuit drie invalshoeken: voedsel & organische reststromen, consumptiegoederen en gebouwde omgeving.

Haven en industrie
De rol van de haven en de industrie worden expliciet benoemd in de strategie: “Voor de circulaire transitie kan de haven zich ontpoppen tot een circulair ecosysteem. Hier kunnen bedrijven reststromen (van elkaar en van elders) benutten. Daarnaast kunnen in de haven circulaire innovaties opbloeien tot op een industriële schaal. Het benutten van dit ecosysteem maakt het mogelijk om een ketengerichte aanpak toe te passen op industriële schaal, aangezien het zich zowel richt op de productiezijde (van chemisch element tot materiaal) als op de verwerkingszijde (hoogwaardig hergebruik materialen, grondstoffen en reststromen). Havenbedrijf Amsterdam is het best in staat om dit ecosysteem te realiseren in de komende jaren en heeft dit ook benoemd in zijn strategie.”

ORAM waardeert het initiatief om in de haven circulaire innovaties te laten opbloeien. Ook de rol voor ondernemend Amsterdam om op de waterstofmarktplaats samen te werken, lijkt ons zinvol.

In de totstandkoming van deze strategie is de industrie echter helaas weinig inhoudelijk betrokken, terwijl dat veel waarde had kunnen toevoegen. Daarbij ligt ons inziens in de strategie te veel focus op het opschalen van innovatieve pilots tot industrieel niveau en wordt er te weinig gekeken naar het bestaande bedrijfsleven in en rond de MRA. In de haven en industrie zijn grote, industriële bedrijven actief die beschikken over kennis, innovatiekracht en die in de kern al circulair zijn. Amsterdam kan daarvan profiteren. Echter in het innovatie- en uitvoeringsprogramma 2020-2021 dat de gemeente presenteert, valt ons op dat bij geen van de projecten industriële of logistieke partijen als externe partners meedoen. Wij zien dat als gemiste kans.

Lees hier de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025.

Op www.amsterdam.nl/circulair staan de overige bijbehorende producten.