TET #3: Samen naar de energietransitie: Niet ‘ja maar…’, maar ‘ja en…’

Geplaatst op: 14 november 2019

Praten over energietransitie gebeurt al genoeg. Laten we het gewoon doen. Dat is in één zin het format van TET (Talks Energie Transitie) Amsterdam – Call for Action. TET #3 staat in het teken van de 100 megawatt waterelektrolysefabriek met bijdragen van Jurgen Bakker van Tata Steel, Barbara Huneman van Nouryon en Eduard de Visser van Port of Amsterdam. En gaat in op de innovatie in energieopslag door Didier de Beaumont van Port of Amsterdam, René Peters van TNO en Ramon Ernst van EVOS. De ochtend wordt gemodereerd door Micha Hes van AEB Amsterdam.

“Laten we een statement maken als groep.” Ondernemer Stefan Holthausen ziet een kans en grijpt ‘m tijdens de derde editie van TET Amsterdam. “Ik wil elk bedrijf dat hier vandaag aanwezig is vragen om in 2020 één waterstof Toyota aan te schaffen. Ik ben geen autoverkoper, maar door als Amsterdamse bedrijven op waterstof te gaan rijden, maken we een statement en kunnen we echt gaan beginnen!”

Holthausen neemt het credo van TET, ‘niet praten, maar doen’, ter harte. Net als de andere deelnemers van TET #3 die op dinsdag 5 november samenkomen in de duurzame groene oase, Hotel Jakarta in Amsterdam. Grote indruk maakt de bijdrage van Ramon Ernst van EVOS die de energietransitie niet alleen aanmerkt als rationeel, maar ook emotioneel.

Opslag onderdeel van oplossing
Hij vertelt “We zijn op zoek naar inspiratie. En toekomst waar medewerkers energie van krijgen. Het besluit om een zonnepark op ons terrein aan de Eemshaven te bouwen, opende een nieuw hoofdstuk. De reacties waren enorm positief. Rationeel kun je dit soort plannen soms niet rondbreien , maar emotioneel heeft het tot een hele positieve spin-off geleid. Dat moet je optellen bij de return on investment. Het heeft ertoe geleid dat we ons actiever willen inzetten voor de energietransitie. We zijn goed toegerust om als energieopslagcluster een rol te spelen en zijn onderdeel van de oplossing.” Moderator Micha Hes vat het betoog kort en bondig samen: “We gaan van ‘ja maar’ naar ‘ja en’.”

Drie bedrijven die deze omslag ook hebben gemaakt, zijn Port of Amsterdam, Tata Steel en Nouryon. Zij werken aan een grote groene waterstoffabriek waarmee de staalfabricage bij Tata Steel en andere afnemers in het Noordzeekanaalgebied verder kunnen verduurzamen. Eduard de Visser van Port of Amsterdam verwoordt het als volgt: “Het leuke is dat het conceptuele denken zich begint te vertalen naar concrete toepassingen en projecten. Zo kijken we of waterstof een plek kan krijgen in de schone scheepvaart, lopen er onderzoeken naar de rol van synthetische kerosine en heeft de gemeente Amsterdam besloten om waterstofvuilniswagens in te zetten. Dat helpt weer om de komst van een waterstofpompstation op gang te brengen. Al deze ontwikkelingen geven de ketens een impuls.”

In 2021 volgt een nieuwe impuls. Dan hopen Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam een investeringsbeslissing te nemen over de 100 megawatt elektrolysefabriek. Terwijl Barbara Huneman alvast wat impressies laat zien van de fabriek, stelt ze: “We moeten vaker vertellen dat we goed bezig zijn, want er gebeurt al heel veel. Op het gebied van elektrochemie zijn we heel goed in Nederland. Laten we de eerste projecten in Nederland doen, in plaats van te wachten op China en Saoedi-Arabië. Laten we de technologie hier verder ontwikkelen.”

Voor de fotorapportage klik hier.

Over TET Amsterdam
Regio Amsterdam heeft alles wat nodig is om van dit gebied dé hub voor energietransitie te maken. Dat willen wij actief verder brengen. Met Talks Energie Transitie (TET) Amsterdam rollen we gezamenlijk een programma uit. Met demo-projecten, kennis delen, inspiratie, innovatie en lef. Door eigen business cases in te brengen, waarvan we de kansen, uitdagingen en belemmeringen met elkaar delen. Zo starten we nieuwe projecten op en brengen we bestaande projecten samen verder.