Volop discussie en vergezichten tijdens ORAM Voorjaarsevent

Geplaatst op: 8 maart 2023

‘Nieuwe energie’ geeft energie Netcongestie, de waterstofmotor en ‘vrouwen en power’. Zo op het oog hebben ze niets met elkaar te maken. Toch hadden de drie breakout sessies op het ORAM Voorjaarsevent tenminste één grote gemene deler: er is een attitudeverandering nodig om het allemaal in korte tijd voor elkaar te krijgen.

En toch: alles is in transitie. Ook de tankopslag. Maar gaat dat lukken in de praktijk? Juist nu, met stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne, de nieuwe wereld in termen van vraag, aanbod en prijs en de machtsverhoudingen op mondiaal niveau? Krijg je die opslagtanks in de haven van Amsterdam bij EVOS en Eurotank op termijn dan wel vol met non-fossiele brandstoffen? In het vergezicht van Keynote Lucia van Geuns (Den Haag Centrum voor Strategische Studies) lijkt 2050 en niet 2030 het moment suprême: ‘Want 2030 is eigenlijk al ‘volgend jaar’ en er liggen nog teveel obstakels op de weg om te garanderen dat we de deadline halen. Alleen een attitudeverandering op wereldschaal kan energietransitie nog in een stroomversnelling brengen.

Waterstof
In de geplande breakoutsessies van het Voorjaarsevent werd het alleen maar interessanter en prikkelender. Bij de Waterstofsessie zat de hele keten aan tafel. Belangrijkste conclusie verwoord door EVOS: ‘be bold’. Zet een stap, ook als deze nog niet perfect is. We kunnen het ons niet permitteren te wachten.

Netcongestie
In de geplande break-out sessies van het Voorjaarevent werd het alleen maar interessanter en prikkelender. Provincie Noord-Holland: ‘De discussie van vandaag over netcongestie is nog maar een tipje van de sluier. De dialoog moet nog vaker worden gevoerd. Het is van groot belang dat het bedrijfsleven meer vooruitkijkt. Wat heb ik aan energie in de toekomst nodig? Met het inzicht van alle bedrijven samen, kunnen we de strategie beter bepalen.

Port of Amsterdam: Netcongestie, ‘geen’ capaciteit op het netwerk. Dat is niet helemaal juist. Er is nog wel capaciteit, maar we benutten het niet slim en volledig. Daar moeten we anders mee omgaan. Slimmer omgaan met decentrale opslag, het opwekken en opschorten. Het principe van ‘we reserveren een strandstoel door alvast een handdoekje neer te leggen’, wekt ergernis op als je vervolgens niet aan de rand van het zwembad verschijnt.

Vrouwen
De oplossing voor de grootste uitdagingen in de energietransitie lag wellicht in de breakout sessie ‘vrouwen en power’. Daar werd al snel duidelijk dat het bedrijfsleven onvoldoende gebruik maakt van de specifieke capaciteiten van vrouwen; kwaliteiten die de meeste mannen ontberen, zoals goed luisteren, samenwerken, relaties aangaan en naar elkaars behoeften kijken. Dat zijn eigenschappen die we nodig hebben om een optimale samenwerking tot stand te brengen.

Pak het podium
Vrouwen zullen zich meer nadrukkelijk moeten manifesteren in het arbeidsproces. Het antwoord daarop ligt voor een groot deel bij de vrouwen zelf; een attitudeverandering bij de mannen helpt zeker het proces te versnellen. Het feit dat de maatschappij verwacht dat vrouwen parttime werken, ongeacht of ze kinderen hebben of niet, zorgt nodeloos voor vertraging. Een Equals-campagne – die werkende vrouwen op het podium hijst en hun positioneert als rolmodel – werd in de break-out door alle vrouwen (en mannen) als een goede, eerste stap in de juiste richting gezien. ‘Pak het podium’.Het programma van het ORAM Voorjaarsevent is samengesteld door TET Amsterdam. TET Amsterdam is het platform van ORAM met bedrijven die zich dagelijks inzetten voor het versnellen en realiseren van energietransitie in de Amsterdam-regio.