13. Albemarle

Geplaatst op: 21 april 2020

Proces geïntegreerde oplossingen voor het verlagen van CO2 en verkenning warmtelevering. Albemarle produceert katalysatoren voor de petrochemische industrie. Met de katalysatoren van Albemarle wordt de petrochemische industrie in staat gesteld steeds schonere brandstoffen op efficiëntie wijze te produceren.

Wat is het?

Albemarle werkt aan proces geïntegreerde oplossingen voor het verlagen van haar CO2 emissies (warmteterugwinning, introductie nieuwe energie-efficiënter technologie en elektrificatie). Brandstof blijft evenwel noodzakelijk voor een deel van haar processen. Verduurzaming kan aanvullend plaatsvinden door over te stappen op alternatieve brandstoffen zoals bijvoorbeeld waterstof of biogas. Op het eigen terrein bestaan tevens mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie (wind- en/of zonne-energie).

Ook onderzoekt Albemarle de potentie tot duurzame warmtelevering aan stadsdelen. Dit heeft een CO2 reductie die (indicatief) equivalent is aan 8500 huishoudens.

Wat heeft het nodig?

Beschikbaarheid van infrastructurele voorzieningen ondermeer op het gebied van electriciteit- en waterstofvoorziening en/of oprichting van biogasproduktie on-site.

Algemeen: tijdige vergunningverlening voor gewijzigde / nieuwe activiteiten met inachtneming van ontwikkelingsplannen Hamerkwartier.

Warmtelevering project:
Beschikbaarheid / aanleg off-site warmte distributie / technisch- / economische haalbaarheid.

Wat is de opleverdatum?

Tot 2030: (tot 50%) reduceren in CO2 emissie door het nemen van proces geïntegreerde maatregelen.

Na 2030: (45%) voortgezette elektrificatie en overstap op duurzamere brandstofvoorziening.

Het project voor levering van duurzame warmte zit in de verkenningsfase