42. Argent Energy

Geplaatst op: 13 juni 2022

Argent Energy produceert sinds 2005 biobrandstoffen voor transport gemaakt van organische afval- en reststromen, zoals plantaardige vetten en oliën. Sinds 2018 is het bedrijf, naast locaties in Engeland en Schotland, ook gevestigd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Argent maakt voor de productie gebruik van grondstoffen die weinig of geen alternatieve toepassingen hebben, en op die manier geen impact hebben op bijvoorbeeld de voedselvoorziening.

Wat is het?

Argent Energy schaalt met de uitbreiding van haar productiecapaciteit de productie op met zo’n 440.000 ton biodiesel per jaar. Hiermee kan het bedrijf in totaal zo’n 540.000 ton biodiesel per jaar leveren vanaf haar Amsterdamse locatie. Voor de uitbreiding in Amsterdam is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en innovatief productieproces, waarmee de efficiëntie van het proces is verhoogd en de CO2-reductie nog groter is.

De uitbreidingsplannen van Argent Energy sluiten goed aan bij de lokale en nationale ambities voor energietransitie: over de gehele productieketen leidt het gebruik van biodiesel tot zo’n 90% minder CO2-uitstoot dan het gebruik van conventionele diesel.

Wat heeft het nodig?

Naast uitbreiding van de productiecapaciteit, zal door landaanwinning 1 hectare aan nieuw terrein ontstaan, dat Argent Energy zal gebruiken voor de bouw van een 130.000 m3 opslagfaciliteit voor hernieuwbare producten en grondstoffen, zoals biodiesel op basis van organische afvalstromen. Hiermee schaalt het bedrijf haar opslagcapaciteit op naar zo’n 230.000 m3.

Met deze uitbreiding wordt het bedrijf één van de grotere opslaglocaties voor hernieuwbare brandstoffen en levert het een serieuze bijdrage aan de Amsterdamse ambitie voor het vergroten van de circulaire economie.

Wat is de opleverdatum?

In de tweede helft van 2022 start de bouw. De nieuwe locatie is in Q3 2030 operationeel.