53. Energiecluster Diemen

Geplaatst op: 26 september 2023

Op de productielocatie van Vattenfall in Diemen worden verschillende technieken en bronnen gecombineerd om de productie van stadswarmte efficiënter en duurzamer te maken en betaalbaar te houden.

Wat is het?

In 2040 wil Vattenfall een netto nul CO2-uitstoot hebben gerealiseerd voor de eigen activiteiten, die van onze leveranciers en van onze klanten. Onder de eigen activiteiten valt onder andere de productie van stadswarmte. Dit gebeurt in Diemen met warmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductie in twee gascentrales. In 2040 willen we stadsverwarming in Amsterdam-Oost, Diemen en Almere fossielvrij hebben gemaakt. Daarom werken we aan een brede mix van fossielvrije warmtebronnen en slimme oplossingen.

Voor het verduurzamen van de warmtebronnen wordt gekeken naar geothermie, restwarmte uit waterstofproductie en datacenters, aquathermie en de bestaande gascentrales ombouwen naar waterstof. Op dit moment bouwt Vattenfall in Diemen een van de grootste E-boilers van Europa, deze zal in 2025 gereed zijn. Een E-boiler zet overtollige groene stroom om in warmte. Zo wordt deze groene stroom alsnog nuttig gebruikt. De E-boiler kan ook bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Er staat in Diemen al een warmtebuffer van 22 miljoen liter waar we warmte in kunnen opslaan als er minder vraag is naar warmte. Door het combineren van technieken en bronnen bouwt Vattenfall aan een fossielvrij, efficiënt en betaalbaar warmtesysteem voor de toekomst.

Wat heeft het nodig?

Een breed gedragen en stabiel overheidsbeleid dat de transitie naar een duurzaam en betaalbaar energiesysteem ondersteunt. Daarnaast is het zaak het vergunningenproces te versnellen en zijn er subsidies nodig zodat de energietransitie betaalbaar blijft voor onze klanten.