30. GreenBiz IJmond

Geplaatst op: 20 augustus 2020

Een vereniging voor en door ondernemers die helpt bij het verduurzamen van het bedrijf en het bedrijventerrein op het gebied van onder meer het verduurzamen van energie. Een initiatief binnen de vereniging is de ‘GreenBiz Green Deal’.

Wat is het?

De intentie om met elkaar (Provincie Noord-Holland, lokale gemeenten, Omgevingsdienst IJmond en ondernemers) te werken aan het verduurzamen van  bedrijven en bedrijventerreinen. De eerste stap is het laten uitvoeren van een energiescan zodat de ondernemer inzicht krijgt in het energieverbruik en de besparingsopties van het bedrijf. Dit jaar is er al ruim 620 ton CO2-reductie behaald door het toepassen van de geadviseerde maatregelen uit de energiescan zoals het plaatsen van ledverlichting, zonnepanelen of laadpalen voor elektrisch rijden. Het besparingspotentieel van de Deal is ruim 160 miljoen kWh en bijna 15 miljoen m³ gas! Dit komt neer op een CO2-uitstoot van ruim 80.000 ton CO2.   

Ook het faciliteren en stimuleren van het opwekken van duurzame energie met  zonnepanelen (en levering of afname van GreenBiz Energy) en het aanvragen van eventuele subsidie, zijn werkzaamheden van de vereniging. Daarnaast levert  de vereniging input vanuit de praktijk (GreenBiz Educatie) bij de opleiding Junior Consultant Duurzaamheid aan het NOVA College, zo geven ze duurzaamheid door aan de toekomstige generatie. Ondernemers kunnen hiervoor stageplekken beschikbaar stellen. De aankomende jaren is afval hergebruiken tot grondstof (GreenBiz Circulair) een nieuw thema. 
 
In 2019 en 2020 hebben is er SDE+ subsidie toegekend voor 14 MW vermogen. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 4500 huishoudens. 

De GreenBiz Green Deal is aan te vragen voor zeven bedrijventerreinen in de IJmond (te weten: Heemskerk (De Houtwegen/Waterwegen en De Trompet, Beverwijk (Kagerweg en de Pijp), Uitgeest (Uitgeest-Noord), Velsen (Zeehavengebied / Broekerwerf).

Wat heeft het nodig?

Een toename in ondertekeningen van de GreenBiz Green Deal om meer draagvlak en opschaling te creëren. Daarnaast een gunstig SDE+ subsidietarief voor zonnepanelen, zodat de investering in zonnepanelen rendabel blijft voor ondernemers. Door de coronacrisis zijn bedrijven terughoudend geworden in het investeren van energiebesparende maatregelen voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Omdat de vereniging dit toch mogelijk wil maken, is er 25% risicokapitaal nodig of een garantstelling van de overheid zodat GreenBiz Energy de investeringen van de ondernemers van ruim 10 miljoen euro kan overnemen.

Wat is de opleverdatum?

De afronding van de GreenBiz Green Deal ligt op 31 december 2024. Het project GreenBiz Energy is een blijvend platform, maar de subsidie vanuit de EU stopt op 30 juni 2021.