41. Groengasinstallatie

Geplaatst op: 22 april 2022

Waternet heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie op het terrein van de Rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied (RWZI-west) gebouwd. Groengas is te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto’s, maar ook geschikt om aan het aardgasnet te leveren. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Dit draagt bij aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen.

Wat is het?

Het opwaarderen van biogas tot groengas draagt bij aan de energietransitie. Hoe doen we dit? Na het zuiveren van rioolwater blijft er slib achter. Dit slib wordt vergist en dan komt er biogas vrij.

De nieuwe groengasinstallatie bewerkt het biogas tot groengas. Het CO2 dat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw. Groengas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan voor dezelfde doelen worden gebruikt. Met deze installatie wordt straks ongeveer 5% van het groengas in Nederland geleverd. Het gas wordt aangeboden bij tankstations in de regio en er kan in totaal aan bijna 8.000 huishoudens groengas worden geleverd.

Wat heeft het nodig?

Bekendheid en navolging door andere waterschappen, bedrijven en agrariërs in binnen en ook buitenland. Eenvoudigere en consistentere regels en subsidies kunnen helpen bij de bedrijfsvoering en het nemen van besluiten om meer Groengasinstallaties te bouwen.

Wat is de opleverdatum?

In maart 2021 is het eerste groengas geleverd aan het aardgasnet. De levering is nu 9,7 miljoen m3 per jaar. Daarmee wordt het waterschap één van de grootste groengasleveranciers van Nederland.